Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

Listopad

ARCHIWUM > 2015/2016

6 listopada 2015 - gminny konkurs recytatorski „Krajobraz poezji polskiej”
W piątek 6 listopada w CKiS „Ziemowit” odbył się gminny konkurs recytatorski „Krajobraz poezji polskiej”.

Uczestnicy prezentowali utwory traktujące o miłości do ziemi ojczystej i polskiej przyrodzie. Nie zabrakło też wierszy o naszej małej ojczyźnie i nadgoplańskim pejzażu. Nasi uczniowie odnieśli w tym konkursie sukcesy.

  • Wyróżnienie - Maria Mikołajczak klasa Va

  • III miejsce - Maria Hoffmann klasa VIa

  • II miejsce - Amelia Siwek klasa Va

Gratulujemy sukcesu!
Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły. Życzymy powodzenia w kolejnych konkursach artystycznych.

Beata Pilarska

7 listopada 2015 - Konkurs pięknego, głośnego czytania
7 listopada 2015 roku, w sobotnie popołudnie odbyła się III edycja  gminnego  konkursu pięknego, głośnego czytania dla uczniów  klas IV-VI  szkół podstawowych. W bieżącym roku gościny miłośnikom szkoła czytanego  udzieliła Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach. Z radością odnotowujemy  werdykt jury-I miejsce  wśród uczniów klas IV zdobył Bożydar Olejnik  (IV b),I  miejsce wśród uczestników klas V zdobyła Monika Mikołajczak
( V a) a  uwieńczeniem sukcesu Jedynki było I miejsce Martyny Wody w zmaganiach klas VI.
Wyróżnienie otrzymała Ewelina Ciesielska.
Przyznano również, co jest precedensem, dwie nagrody Grand Prix-M. Mikołajczak oraz drugi raz z rzędu M. Wodzie. Otrzymanie tego  najwyższego trofeum daje możliwości wzięcia udziału w regionalnym konkursie czytelniczym dla uczniów szkół gimnazjalnych ''Głośne, poprawne czytanie, wyrazistość słowa to kształt i rysunek mowy". Będziemy  więc wiosną trzymać  kciuki za  udział M. Mikołajczak i M. Wody  w zmaganiach gimnazjalistów.
GRATULUJEMY  naszym uczniom, którzy   dowodzą, że bezpośredni kontakt  z "żywym słowem" nadal istnieje.


Aleksandra Sochacz

13 listopada 2015 -spotkanie klasy 3c z absolwentami Jedynki
Poniżej znajduje się fotorelacja ze spotkania z absolwentami szkoły z rocznika 1975/1976 zorganizowanego przez uczniów z klasy III c w budynku przy ul. Kasprowicza w ramach klasowej akcji pn. ,,Jedynka łączy pokolenia" i w związku ze 111. rocznicą istnienia Szkoły Podstawowej nr 1.

Grażyna Dziwnik

14 listopada 2015 - Kujawy wyobraźnią osnute
14 listopada w murach naszej szkoły po raz kolejny odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu
plastycznego „Kujawy wyobraźni
ą osnute”
W konkursie wzięły udział następujące placówki:

1. SP Polanowice.
2. SP Wola Wapowska.
3. SP Chełmce.
4. SP Rusinowo,
5. MOW w Kruszwica,
6. SP nr 2 w Kruszwicy
7. SP Racice,
8. SP nr 1 w Kruszwicy

Na konkurs wpłynęło 21 prac.
Komisja w składzie:

mgr Lidia Bagrowska,
mgr Ilona Konieczyńska,
mgr Halina Bartkowska,
mgr Ewa Grzybowska,
mgr Irena Dolata,
mgr Weronika Dordzik,
mgr Agnieszka Walczak

biorąc pod uwagę również głosowanie uczestników konkursu wyłoniła następujących laureatów:
wyróżniła prace uczniów

Bartłomieja Szelmickiego z SP nr 2
Dominiki Jedraszczak z SP Chełmce
Dagny Sitarz z SP Polanowice

oraz nagrodziła

III miejsce – Miriam Dopierały z SP Polanowice
II miejsce – Sary Gralak z SP nr 2
I miejsce – Natalii Batkowskiej z SP nr 2

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych w technice mozaika :Kwiatki dla jubilatki” i
wypracowali trzy obrazy.
W warsztatach uczestniczyli również rodzice: p, Joanna Batkowska i p. Hanna Springer.
W obsłudze warsztatów pomagali uczniowie naszej szkoły oraz p, Marzena Kwiatkowska –
pracownik obsługi w SP nr 1.
NA zakończenie dzieci poczęstowane zostały jubileuszowym tortem, otrzymały nagrody
sponsorowane przez firmę papierniczą „Beniamin” oraz wszyscy otrzymali stosowne dyplomy
udziału w warsztatach.
Wystawa prac zorganizowana została na holu szkoły przy wykorzystaniu darowizny od p. Lecha
Springera – tablic do ekspozycji prac.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Renata Barczak-Meller

16 listopada 2015 - Bo świat to my
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada, odbyło się w naszej szkole spotkanie z niezwykłymi gośćmi. Na początku nie do końca wiedzieliśmy, kim oni są i co będą robić, jednak  zapowiadało się interesująco, również dlatego, że na to spotkanie przybyli dziennikarze. Zwróciliśmy uwagę na wyróżniające się nietypowym strojem osoby, które siedziały na ławce w sali gimnastycznej.
Spotkanie poprowadziła pani Marina Hulia, która jest Ukrainką, od dwudziestu lat mieszka
w Polsce i pracuje przede wszystkim z uchodźcami dotkniętymi stresem pourazowym i przeżywającymi trudności w zaaklimatyzowaniu się w obcej kulturze.
Pani Marina Hulia na wstępie przedstawiła nam pozostałych gości, którzy z nią przybyli. Byli to  uchodźcy  z Czeczenii: Hedge, Milene i Musa. Nasz gość opowiedział wszystkim smutną historię ich życia w kraju ogarniętym wojną. Obejrzeliśmy zdjęcia. Widzieliśmy czołgi, które jeździły po ulicach i dzieci, które nie miały normalnych zabawek, tylko wykonane własnoręcznie, na przykład trampolinę zrobioną ze starego łóżka.
Poniedziałek 17 listopada na długo utrwalił się nam w pamięci. Nasi czeczeńscy rówieśnicy byli bardzo mili. Później mogliśmy z nimi swobodnie porozmawiać.
To był jeden z najbardziej przejmujących apeli w naszej szkole. Nasi goście to autentyczne osoby, które przeżyły piekło wojny, a jednak umiały nam o tym opowiedzieć.

Martyna Jasińska i Marta Mrówczyńska VI b

20 listopada 2015 - Obchody II Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

W ramach obchodów Drugiego Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole przeprowadziliśmy cykl działań przebiegających pod hasłem: „Dziecko swoje prawa ma, dziecko swoje prawa zna”:

  • W dniach 9-19 listopada 2015r. w klasach, na wszystkich poziomach, odbyły się godziny wychowawcze, pogadanki, spotkania z zaproszonymi gośćmi, poświęcone prawom dziecka i dokumentowi, w którym są one zapisane. Zaakcentowano, że są osoby i instytucje, do których mogą  zwrócić się o pomoc w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, bądź łamane są jego prawa.

Klasy drogą dyskusji wybierały podczas tych spotkań jedno prawo, które dla nich ma wartość najwyższą.

  • W oparciu o omawianą tematykę klasy wykonały zespołowo prace plastyczne. W klasach I-III nt.: „Szczęśliwy i bezpieczny”, w klasach IV-VI nt.: „Szczęście dla mnie to…”.

  • Z przygotowanych prac zorganizowaliśmy wystawę pod hasłem „Szczęście dziecka”.

  • 0 listopada 2015r. to dzień kulminacyjny naszych działań w ramach obchodów Drugiego Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Uczniowie uczestniczyli w uroczystych spotkaniach z udziałem gościa honorowego przewodniczącej Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka p. Magdaleny Jagiełłowicz, przedstawiciela Rady Rodziców, Dyrekcji szkoły i przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

W tematykę spotkania poetyckimi wersami wiersza Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka” wprowadziły zebranych uczennice klasy piątej. Odczytany został list skierowany do dzieci przez Rzecznika Praw Dziecka. Dokonaliśmy podsumowania wszystkich dotychczasowych działań w ramach obchodów Dnia Praw Dziecka. Centralny punkt spotkania to występ przewodniczącej Kruszwickiego oddziału TKOPD. Pani Jagiełłowicz przybliżyła dzieciom informacje dot. działalności Komitetu (kto wchodzi w jego skład, czym się zajmują jego członkowie).
Na konkretnych przykładach obrazowała dzieciom działania podejmowane na rzecz ich dobra, gdy w grę wchodziło nawet podejrzenie, że prawa dziecka są łamane a jego bezpieczeństwo zagrożone.
Słowa pani przewodniczącej zrobiły na dzieciach ogromne wrażenie.
Podsumowaniem wszystkich działań było przygotowanie, w części końcowej spotkania w obecności naszych gości, katalogu najważniejszych praw dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy.
Przedstawiciele klas I-VI wykorzystując prawa, które przygotowali podczas wcześniejszych spotkań w klasach, w postaci wizytówek, umieszczali na tzw. „mówiącej tablicy”. Tablica ustawiona została przy wejściu do szkoły, by przypominać dorosłym o prawach dzieci i obowiązku dorosłych dbałości o ich przestrzeganie.

  • Trwałym śladem działań w ramach obchodów Dnia Praw Dziecka będzie stała gazetka poświęcona Konwencji o Prawach Dziecka oraz przygotowany wykaz osób i instytucji, numerów telefonów zaufania i infolinii, gdzie dzieci mogą zwracać się o pomoc w przypadku gdy łamane będą ich prawa i zagrożone ich bezpieczeństwo.


Wszystkie nasze działania zorganizowane w ramach II Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka miały na uwadze nie tylko przypomnienie dzieciom jak ważną rzeczą jest znajomość swoich praw, ale i podkreślenie, że ich prawa w żaden sposób nie mogą łamać praw drugiej osoby, rówieśnika czy dorosłych, że ich obowiązkiem jest przestrzegać praw drugiego człowieka i traktować go w taki sposób, w jaki sami chcą być traktowani.

Aleksandra Szymaniak

25 listopada 2015 - Dzień Pluszowego Misia
25 listopada w naszym przedszkolu został zorganizowany Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu wszystkie ukochane misie, wierni przyjaciele dzieci, opuściły swoje zaciszne pokoiki i przybyły wraz z dziećmi do przedszkola. W naszej sali zrobiło się kolorowo i "misiowo".

Magdalena Zimmer

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego