Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

AKCJE 2012/2013

ARCHIWUM > 2012/2013

archiwum 2011/2012

 

Dnia 4 czerwca uczniowie klas szóstych uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych przeprowadzonych przez komisarza Krzysztofa Pilarskiego z Komisariatu Policji w Kruszwicy na temat : "Odpowiedzialność karna nieletnich w myśl obowiązujących przepisów prawa".
Uczniowie oprócz uzyskania fachowych informacji z zakresu przepisów prawa otrzymali także cenne wskazówki o bezpiecznym spędzaniu czasu w okresie wypoczynku letniego.

Nasza szkoła zorganizowała przy współudziale fundacji „Dzieci dla Ziemi” zbiórkę odzieży używanej. Dziękujemy rodzicom za wysiłek, który przyczynił się do edukacji ekologicznej i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego, gdyż według ostatnich raportów produkujemy w Polsce ok. 240000 ton śmieci tekstylnych. Dzięki tej akcji – sortowaniu i ponownemu  wprowadzaniu w obieg niepotrzebnych tekstyliów, nasi uczniowie przyczynili się do ograniczenia ich składowania na wysypiskach. Najbardziej zaangażowali się uczniowie z klas: VI a i V c.

W ramach przedsięwzięcia profilaktycznego „Wiem! potrafię zadbać o własne bezpieczeństwo. Wiedza, która ratuje życie”, 13 lutego uczniowie klas czwartych uczestniczyli w zajęciach na temat „Mój dom moja twierdza” z udziałem komisarza K. Pilarskiego z Komisariatu Policji w Kruszwicy. W czasie spotkania dzieci uzyskały cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które pozwolą im unikać groźnych sytuacji i właściwie reagować na zagrożenia. Mamy nadzieję, że ta wiedza zapewni im radosny bezpieczny czas nauki i zabawy.

Zimowe Ptakoliczenie to coroczna, ogólnopolska akcja, która mobilizuje wszystkich miłośników ptaków do wyruszenia w teren, by policzyć ptaki zimujące w Polsce.
Chętni uczniowie z naszej szkoły pod opieką p. M. Musiałowksiej i K. Kowalskiej w ostatnią  niedzielę stycznia, prowadzili w okolicach „małego mostu” obserwacje tegorocznego bohatera zimy – łabędzia niemego. Było tam około 40 osobników dorosłych i młodocianych. Dzięki lornetkom i lunecie udało nam się zobaczyć także około 2000 gęsi, 1000 krzyżówek, łyski, mewy, perkozy oraz rarytas ornitologiczny – tracza nurogęś. Podczas naszej wyprawy można było dowiedzieć się wiele na temat życia i zwyczajów ptaków, gdyż towarzyszył nam prezes Towarzystwa Ziemi Nadgoplańskiej p. Paweł Stopiński, który jest miłośnikiem awifauny żyjącej nad Gopłem.
Wędrowaliśmy także przez osiedle. Tu także można było zobaczyć mnóstwo ptaków, które w okresie zimowym zbliżają się do człowieka. Były to sikory, wróble, mazurki, sroki. Nasz zachwyt wzbudził siedzący na drzewie kos, który wcale się nas nie bał.
Naszej wędrówce towarzyszyła ekipa TV Bydgoszcz.
Relacja ukaże się w programie „Spotkania z ekologią” w piątek 08.02.2013 r.

Jak co roku społeczność naszej szkoły współpracowała z Towarzystwem „Nasz dom” wspierając rodzinne domy dziecka  i zawodowe rodziny zastępcze w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Dzięki zaangażowaniu wszystkich oddziałów i wychowawców Samorząd Uczniowski  zebrał 28448 monet na kwotę 923,81zł.

Od szeregu lat młodzi przyrodnicy z naszej szkoły biorą udział w akcji „Ocalmy kasztanowce”. Akcja ta polega na tym, by zlokalizować kasztanowce, podjąć się trudu zgrabienia i zniszczenia opadłych liści. Ma to na celu zniszczenie larw niebezpiecznego owada- szrotówka kasztanowcowiaczka, który potrafi przetrwać w nich zimę i w przyszłym roku zaatakować drzewa ponownie.
W tym roku zaangażowało się 30 uczniów i 15 dorosłych. Zebrano i zniszczono liście spod 30 kasztanowców w 5 miejscowościach:
• Kruszwica – 18 kasztanowców
• Kobylniki - 7
• Szarlej - 2
• Rzepowo – 2
• Tarnowo – 1
Akcja ta pozwala młodym ludziom zrozumieć, że każde, nawet najmniejsze działanie przynosi wymierne efekty.  
Za tak liczny udział w akcji oraz największą ilość kasztanowców w regionie objętych opieką Nadleśnictwo Miradz nagrodziło nas pięknymi książkami, które pozwolą uczniom na pogłębienie wiedzy o otaczającym świecie.

Magdalena Musiałowska - nauczyciel przyrody – koordynator działań

Europejskie Dni Ptaków to coroczna akcja organizowana od dwudziestu lat w pierwszy weekend października.
Jej cele to:
- obserwacja ptaków w czasie ich jesiennej wędrówki przez kontynent europejski z terenów lęgowych na zimowiska.
- zebranie danych z terenu Polski i wymiana informacji z organizatorami akcji w innych krajach Europy.
-zwrócenie powszechnej uwagi na bogactwo gatunków ptaków wokół nas, a co się z tym wiąże, różnorodność środowisk, jakie są im potrzebne do życia.
Od kilku lat młodzi przyrodnicy z naszej szkoły pod opieką nauczycieli p. M. Musiałowskiej i p. K. Kowalskiej biorą udział w EDP.
Tego roku,
w sobotę 6 października, 15 uczniów, z klas IV-VI, zainteresowanych ptakami wyruszyło w teren by wspólnie obserwować i policzyć ptaki. Pomocą w rozpoznawaniu gatunków służył prezes Towarzystwa Przyjaciół NPT p. Paweł Stopiński, znakomity znawca awifauny nadgoplańskiej.
Wyniki naszych obserwacji zostały przekazane do centrali OTOP, a stamtąd do europejskiego koordynatora. W tym roku jest nim Czeskie Towarzystwo Ornitologiczne.


Mimo deszczowej pogody udało nam się zobaczyć:
- ok. 200 szpaków         - 100 kawek    - 73 bogatki   
- 77 czajek   - 1 dzięcioła   - 35 gawronów
- 14 gęgaw   - 42 gołębie miejskie  - 45 pliszek siwych  
- 30 zięb   - 3 czyżyki   - 10 łysek
- 38 krzyżówek  - 8 sierpówek   - 5 sójek   
- 7 srok   - 50 wróbli   - 3 śmieszki
- 8 żurawi

Największą radość sprawiła nam obserwacja sporego stada czajek, bohatera tegorocznych Dni Ptaków oraz szybkich jak błyskawica pliszek siwych.
Bezpośrednie obserwacje ptaków, w sobotnie, październikowe przedpołudnie uważamy za bardzo udane. Młodzi „p
tasiarze” czekają już z niecierpliwością na kolejne.

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2012” odbywała się pod hasłem  
„KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ …NIE ŚMIECĘ”. W związku z tym, w tygodniu poprzedzającym akcję, wychowawcy przeprowadzili w klasach pogadanki tematyczne oraz wykonano gazetki ścienne.
Przez cały rok w szkole prowadzi się zbiórkę makulatury, baterii oraz puszek. Propaguje się też selektywną zbiórkę odpadów.
W piątek 14 września 2012 r. uczniowie klas I-V, zaopatrzeni w rękawice i worki, ruszyli w teren, aby posprzątać najbliższą okolicę. Klasy I i II sprzątały ulicę Kujawską, klasy III  – ul. Wiejską, klasy IV – teren między mostami, klasy V – ul. Nadgoplańską. Wspólnie zebrano ok. 30 worków śmieci. Okazało się, że zebrana ilość odpadów była
o połowę mniejsza niż w ubiegłym roku. Jest to budujące, że w Kruszwicy jest coraz czyściej. Raport na temat naszego udziału w tej ogólnopolskiej akcji złożono do UMiG w Kruszwicy.

                                                  Koordynator akcji: Magdalena Musiałowska

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego