Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

AKTUALNOŚCI

Wydarzenia z życia społeczności szkolnej w tym roku szkolnym
zobacz ==> wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień

BIEŻĄCE INFORMACJE:


19 kwietnia 2019

Decyzje o stypendiach!


Informuję, że w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy można odbierać decyzje o stypendiach szkolnych.


Marzena Szałkowska
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy18 kwietnia 2019

Szanowni Rodzice,
Drodzy uczniowie!

Życzę zdrowia i radości z okazji Świąt Wielkanocnych,
Radosnego Alleluja!


Dziękuję za dotychczasowe zrozumienie trudnej sytuacji szkolnej i informuję, że w przypadku braku jej zmiany we wtorek zostaną opublikowane plany zajęć na czas reorganizacji związanej ze strajkiem nauczycieli.
Proszę o systematyczne śledzenie naszej strony internetowej i konta na Facebooku.

Marzena Szałkowska
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy
11 kwietnia 2019

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1
W KRUSZWICY

Mimo trwającej akcji strajkowej w poniedziałek, 15 kwietnia br. egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem i procedurami o godz. 9.00.
Prosimy uczniów o przybycie na godz. 8.30.9 kwietnia 2019


INFORMACJA DLA GIMNAZJALISTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W KRUSZWICY

Mimo trwającej akcji strajkowej jutro, tj. 10 kwietnia br. egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem i procedurami o  godz. 9.00.
Prosimy uczniów o przybycie na godz. 8.30


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU REKOLEKCJI

W środę i czwatek (10, 11 kwietnia br.) odbędą się spotkania z rekolekcjonistą w sali gimnastycznej w budynku szkoły podstawowej:

  • dla klas I-IV w godzinach 9.00 - 10.00,

  • dla klas V-VIII  w godzinach 8.00 - 9.00.

NIE ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS!
W piątek, bez zmian,  okazja do spowiedzi świętej 8.30 - 9.30 w kolegiacie, o 9.30 Msza św. dla wszystkich uczniów klas I-VIII na zakończenie rekolekcji.
Dojazdy wg harmonogramu podanego przez wychowawców.
SZKOŁA ZAPEWNIA OPIEKĘ W GODZINACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DZIECI.

Kruszwica, 4 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 1

Z uwagi na docierające od dłuższego czasu informacje o planowanym na dzień
8 kwietnia 2019 r. strajku w szkołach, w tym w szkołach i oddziałach przedszkolnych naszego Zespołu Szkół informuję, że dnia 8 kwietnia br. szkoły i przedszkole wchodzące w skład naszego zespołu będą otwarte.
 Ze względu na planowany strajk, prawdopodobnie większości nauczycieli, zajęcia lekcyjne zaplanowane na dzień 8 kwietnia br. nie odbędą się. Dzieciom i uczniom, którzy przyjdą tego dnia do szkoły i przedszkola, zostanie zapewniona opieka przez niestrajkujących tego dnia nauczycieli i pracowników obsługi.
 Biorąc pod uwagę spodziewane trudności w zapewnieniu opieki wszystkim uczniom, proszę Państwa o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie.
 O pracy szkoły i przedszkola w kolejnych dniach będę Państwa na bieżąco informować w momencie odbioru dziecka z przedszkola, szkoły, za pośrednictwem strony internetowej szkoły, poprzez wywieszenie stosownej informacji na drzwiach, bramie wejściowej do szkoły.
 Jednocześnie zastrzegam, że w zależności od przebiegu negocjacji związków zawodowych ze stroną rządową, sytuacja może ulec zmianie, o czym poinformuję Państwa odrębnym pismem.

Marzena Szałkowska
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy
Informujemy, że od dnia 11 lutego do 1 marca br.
trwa rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych,
a do 8 marca do klas pierwszych
w roku szkolnym 2019/2020
w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy.
Wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 6.45 do godz. 16.00.

==>regulaminy naboru
Pobierz regulaminy: klasa 1 (plik PDF, plik DOC), oddział zerowy (plik PDF, plik DOC)


Nasza szkoła uzyskała certyfikat Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym 2018 ==> więcejUczniowie klas VII-VIII oraz III gimnazjum zainteresowani udziałem w konkursie "Moja Pasja" mogą zgłaszać się do pedagoga szkolnego Iwony Kawczyńskiej ==> regulaminDORADZTWO ZAWODOWE:
INFORMACJA DLA RODZICÓW:

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
informuje, że mając na uwadze przyszłoroczny podwójny nabór do szkół
ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) zaplanowane zostały spotkania z rodzicami przyszłorocznych absolwentów III klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych.
Najbliższe spotkanie informacyjne dla rodziców przyszłorocznych absolwentów klas III gimnazjalnych i klas VIII szkół podstawowych, odbędzie się 14 listopada br. (środa) o godz. 17.00 w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53.
Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na dzień 22 listopada br. (czwartek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu, ul. Chemiczna 9.

                                                                                                         Zapraszamy.


Dlaczego szczepienia ochronne są tak ważne?

Szczepienia to obecnie jedyny bezpieczny i skuteczny sposób zapobiegania chorobom zakaźnym na każdym etapie życia. Niezbędne są bez względu na wiek i  płeć dla podtrzymania zdrowia.


List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.
.. ==> list do Rodziców plik PDF, plik Word
Kilkanaścioro uczniów naszej szkoły realizuje projekt Into the Space w ramach programu eTwinning...==> czytaj więcej i zagłosujPisma Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej: prośba o zamieszczenie informacji o warsztatach "Szkoła dla rodziców"„Mobbing rówieśniczy, cyberprzemoc” , spotkania dla rodziców - 26.11.2018 godz. 16.00-16.45 ==>ABC  NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO – PORADNIK DLA RODZICA ==>Wpływ czytelnictwa na rozwój dziecka ==>Zapoznaj się z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów ==>List p. Tomasza Marcinkowskiego:
W załączeniu przesyłam Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, z prośbą o ich umieszczenie na stronie internetowej placówki oraz poinformowanie rodziców o możliwości zapoznania się tą drogą z tym dokumentem.
W związku z obowiązującym od 25 maja br. nowym rozporządzeniem w
 sprawie ochrony danych osobowych (RODO) proszę również o zebranie podpisów od rodziców na zebraniach z wychowawcami klas.
Listy z podpisami trzeba będzie dołączyć wraz z końcowym rozliczeniem składek.

       Z poważaniem
Tomasz Marcinkowski
     Agencja "Ekspert"
      w Inowrocławiu
                ==>pobierz OWU


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego