Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA

Historia Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Jana Kasprowicza
w Kruszwicy


W roku 1900 gmina miejska w Kruszwicy zakupiła przy nowo powstałej ulicy Szkolnej (obecnie Jana Kasprowicza), dwumorgową parcelę pod budowę szkoły. Inwestycję rozpoczęto w marcu 1904r.
20 października 1904 roku był świętem dla młodych kruszwiczan i ich rodziców, którzy tego dnia otrzymali pierwszą w mieście placówkę oświatową. W chwili oddania do  użytku  składała się z 6 izb lekcyjnych,
w których uczyły się klasy od pierwszej do czwartej, piąta natomiast - w wynajętym lokalu. W budynku mieściły się również trzy mieszkania:  dwa dla  nauczycieli, a jedno, w suterenie, dla woźnego. W 1905 roku w szkole pracowało 5 nauczycieli, pierwszym kierownikiem był Aleksander Woydych.

W latach 1906-1907 uczniowie występowali w obronie mowy ojczystej, odmawiając używania języka niemieckiego podczas lekcji religii. Z zapisów kierownika szkoły w księdze uczniów wynika,   że w strajkach  uczestniczyło łącznie 180 dzieci.
W 1908 roku do szkoły uczęszczało 427 uczniów, podzielonych na 8 oddziałów. Klasy IV i VI miały po dwa oddziały równoległe, a jej kierownikiem został Antoni Thielemann z Chodzieży. Rok później została zatrudniona pierwsza w historii szkoły nauczycielka.
Wybuch I wojny światowej przerwał pracę szkoły. Budynek został zajęty na kwatery dla żołnierzy, spełniał także funkcje szpitala wojennego. Po wojnie, w grudniu 1918r.  zajęły go oddziały Grenzschutzu.
2 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy rozbroili kwaterujących w szkole Niemców. Nadszedł czas na remont zniszczonego walkami budynku, by znów  mógł służyć uczniom. Po wznowieniu  pracy szkoły,
w kolejnych latach jej kierownikami byli: Ignacy Dankowski - od września 1919 roku, Bronisław Hundta - od 1921 roku, a od 5 czerwca 1932 roku   - Marian Jackowiak, powołany na to stanowisko w drodze konkursu.

W dniu 6 czerwca 1932 roku Rada Pedagogiczna uchwaliła wystąpienie do władz oświatowych o nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza. Trzy tygodnie  później, dekretem z 26 czerwca, Kuratorium  Okręgu Szkolnego w Poznaniu przychyliło się do wniosku nauczycieli. W tym samym roku Miejscowa Rada Szkolna ufundowała dla szkoły portret wielkiego piewcy Kujaw  - do dziś zdobiący szkolny hol - namalowany przez  kruszwickiego artystę Witolda Jańczaka.
W roku szkolnym 1936/1937 "Opieka Rodzicielska ufundowała dla szkoły piękny sztandar haftowany,
z Białym Orłem na jednej i symbolem nauki i nazwą szkoły na drugiej stronie. Poświęcenie  sztandaru odbyło się bardzo uroczyście w obecności chrzestnych, rodziców i dzieci. Drzewiec dwuczęściowy i okucie wykonała bezinteresownie tutejsza Cukrownia.
" (wpis w kronice z 1937r.)
We wrześniu 1939 roku zawierucha wojenna znów nie pozwoliła dzieciom kształcić się. W szkole zakwaterowano wojsko niemieckie. Jan Chojnacki,  ówczesny woźny odznaczył się ogromną odwagą.
Z narażeniem życia przechował sztandar szkoły, wbrew rozkazowi okupanta, aby go spalić.
22 stycznia 1945 roku Kruszwica została wyzwolona. Na pisemne polecenie Zarządu Miejskiego z 1 lutego
J. Fabiszak, nauczyciel z Mroczy zorganizował i rozpoczął nauczanie. 28 marca 1945  roku kierownikiem ponownie został Marian Jackowiak, który powrócił z wysiedlenia. Pełnił tę funkcję  do 31 sierpnia 1963 roku. "(...) jako kierownika i wychowawcę pamiętają Mariana Jackowiak  - tysiące ludzi, którzy zasiedli kiedyś
w ławach Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy. Okres 33 lat pracy na kierowniczym  stanowisku zapisał się w życiu Mariana Jackowiaka pięknymi zgłoskami. Najserdeczniej  wspomina on pierwsze lata powojenne, kiedy był jednym z tych, którzy reaktywowali szkolnictwo w Kruszwicy po latach okupacji. " - głosił Ilustrowany Kurier Polski w 1963 roku.


We wrześniu 1963 roku kolejny rozdział w życiu szkoły rozpoczął nowy dyrektor, a wcześniej długoletni nauczyciel tej placówki, Henryk Wesołowski. W Jedynce  uczyło się  coraz więcej dzieci, rozbudowanie szkoły stało się więc konieczne. Dzięki zaangażowaniu władz miejskich, dyrekcji, pedagogów i rodziców, dobudowano nowe skrzydło oraz piękną salę gimnastyczną.
Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 1966/67 została odsłonięta tablica ku czci Jana Kasprowicza. Od 1995 roku tablica ta znajduje się przed nowym budynkiem szkoły przy ul. Kujawskiej 22.
W 1969 roku w szkole uroczyście obchodzono 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Szczep harcerski otrzymał sztandar i imię Powstańców Wielkopolskich. Wmurowano również tablicę upamiętniającą wydarzenia ze stycznia 1919 roku o treści: "W tym budynku 2.01.1919r. dokonano rozbrojenia oddziału niemieckiego przez powstańców wielkopolskich. Kruszwica - 1969r."
W 1987 roku, po śmierci Henryka Wesołowskiego dyrektorem szkoły została Jadwiga Kopeć, a jej zastępcą Danuta Jurkiewicz - Lewandowska. Od tegoż roku  obchody Dnia Patrona na stałe wpisały się w kalendarz szkoły.
W 1991 roku rozpoczęto starania o budowę nowego gmachu szkoły.
W marcu 1993 roku przy ulicy Kujawskiej 22 został wmurowany Akt erekcyjny. Wtedy dyrektor Jadwiga Kopeć przeszła na emeryturę, a funkcję dyrektora, decyzją komisji konkursowej, objęła
Danuta Jurkiewicz-Lewandowska
.
Inauguracja roku szkolnego 1995/96 odbyła się w nowym siedzibie szkoły. Opuszczenie starych murów nie oznaczało jednak zaniechania tradycji szkolnych. Do dnia dzisiejszego kontynuowane są obchody kolejnych  rocznic  wybuchu Powstania Wielkopolskiego i Dni Patrona.
W 1996 roku szkoła zorganizowała XI Zlot Szkół Kasprowiczowskich.
W 2000 roku IV Sejmik Uczniowski powołał do życia koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, a dwa lata później utworzono w szkole Izbę Pamięci.
W czerwcu 2003 roku szkołę pożegnała dyrektor Danuta Jurkiewicz - Lewandowska. Na stanowisko dyrektora wybrana została Marzena Szałkowska.
Kruszwicka Jedynka od dziesięcioleci jest wierna tym samym wartościom. Utrzymuje wysoki poziom nauczania, co potwierdzają osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, a także przyznanie jej w 2003 roku Certyfikatu  "Szkoła z klasą". Jedynka wychowuje dzieci i młodzież w duchu poszanowania tradycji
i tolerancji dla innych kultur. Ostatnio uczniowie  współpracowali z rówieśnikami ze szkół europejskich  realizując projekt programu Sokrates Comenius: "Pomimo wszystkich różnic jesteśmy tak bardzo podobni"
i projekt programu Uczenie się przez całe życie: "Zrozumieć, przekazać, inspirować i działać". Atmosferze pracy sprzyja ciągły rozwój zaplecza naukowego. Klasopracownie są coraz lepiej wyposażone,
a  nauczyciele nieustannie podwyższają kwalifikacje.


HISTORIA SZKOŁY W SKRÓCIE

  • 1903 r.- rozpoczęcie budowy szkoły przy

     ul. J. Kasprowicza w Kruszwicy,

  • 20 października 1904r.- poświęcenie budynku i oddanie szkoły do użytku,

  • 26 czerwca 1932r.- nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza,

  • 1937r.- ufundowanie przez opiekę rodzicielską sztandaru,

  • 1 lutego 1945r.- rozpoczęcie nauki szkolnej po wyzwoleniu Kruszwicy,

  • 1965r.- zakończenie rozbudowy szkoły,

  • 1987r.- inauguracja obchodów Dnia Patrona Jana Kasprowicza,

  • 1 września 1995r.- rozpoczęcie nauki

     w nowym budynku przy ul. Kujawskiej 22,


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego