Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

PROJEKTY

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”. Jego celem jest kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem. W ramach projektu uczniowie przybliżą sobie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu), uwrażliwią się na piękno języka polskiego i zostaną zachęcani do posługiwania się poprawną polszczyzną, poznają legendy i baśnie polskie,
Ważnym obszarem będzie wdrażanie do dostrzegania piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury, okazywania szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; kształtowanie poprawnych, pozytywnie nacechowanych relacji z drugim człowiekiem.
W ramach projektu kształtowana będzie u dzieci świadomość posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka, umiejętność opanowania i przezwyciężania złości i agresji, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, a także kształtowana umiejętność dostrzegania potrzeb innych oraz zachęcanie do niesienia pomocy innym.
Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021.

Koordynator szkolny: Anna Talaska


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego