Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

Przygoda z Nauką

PROJEKTY
 

Biologia

Przygoda z nauką II” - biologia
Od września rozpoczęliśmy zajęcia z biologii. Dużo się działo;). Czasami lekcje przypominały warsztaty kulinarne z kiwi w tle. Izolowaliśmy DNA, badaliśmy poziom pH lub jak, kto woli „szczęścia”, stężenie azotynów, amoniaku, fosforanów i żelaza wód Jeziora Gopło oraz wody wodociągowej. Odbyliśmy wycieczki terenowe, nauczyliśmy się rozpoznawać pospolite gatunki drzew. Pozytywnie przeszliśmy interaktywny test na poziomie szkoły średniej. Bardzo podoba nam się atmosfera na zajęciach.
P.S. „..Patrycja gdzie jesteś?...”  - doktor estetyki naturalnej.

Julia i Patrycja

Przygoda z nauką II” - biologia

8 października 2019 roku podczas zajęć z biologii - projekt „Przygoda z nauką II” - uczniowie usystematyzowali wiadomości na temat tkanek roślinnych i zwierzęcych. Wykorzystano też mikroskopy zakupione z funduszy projektu. Omówiono ich budowę, wskazano części mechaniczne i optyczne.   Uczestnikom zajęć dużo frajdy sprawiło samodzielne tworzenie preparatów. Wszyscy pracowali jak mróweczki.

Magdalena Musiałowska

Przygoda z nauką II” - biologia

Podczas zajęć projektowych z biologii 22.10.19 r. uczniowie odpowiadali na pytanie - Co to jest organizm i jakie są jego cechy? Tworzyli obrazy ukazujące organizmy i omawiali wspólnie ich cechy życiowe. Puzzle okazały się  dobrym sposobem na poznawanie nowych zagadnień i utrwalenie już poznanych. To super nauka a jednocześnie zabawa.

Magdalena Musiałowska

Przygoda z nauką II” - biologia
W ramach realizacji projektu „Przygoda z nauka II” podczas zajęć z biologii uczniowie budowali model płuca – doświadczali i eksperymentowali.
Zajęcia pozwoliły uczestnikom zbudować model ukazujący wymianę gazową oraz mechanizm działania płuc. Wykorzystując materiały odpadowe każdy samodzielnie mógł doświadczać i dojść do wniosku, że  to nie same płuca kurczą się i rozciągają, lecz dzieje się tak dzięki systemowi opartemu na różnicy ciśnienia między wnętrzem klatki piersiowej a otoczeniem. Takie zajęcia na pewno pozwolą uczniom na dłużej zapamiętać opracowywane zagadnienie.

Magdalena Musiałowska

 
 

Geografia

Uczniowie w ramach projektu „Przygoda z nauką” poznawali tajemnice planet Układu Słonecznego. Szukali informacji w Internecie oraz dostępnych w naszej bibliotece  książkach. Poznawali warunki panujące na planetach, ich rozmiary i cechy szczególne. Efekty ich pracy można podziwiać na gazetce w sali  204.

Elżbieta Kozłowska

Grupa 13 w grudniu zajmowała się środowiskiem geograficznym Afryki. Uczniowie poznawali klimat, ukształtowanie powierzchni i geologię kontynentu.Eksperymenty pozwalały zrozumieć przyczyny występowania wulkanów w strefach sejsmicznych oraz skutki przemieszczania się  płyt litosfery.

Elżbieta Kozłowska

Grudniowe eksperymenty
Uczniowie grupy 23 poznawali ukształtowanie powierzchni Europy. Doskonalili znajomość mapy w tym zakresie ale przede wszystkim eksperymentalnie dociekali dlaczego w niektórych miejscach występują wulkany i trzęsienia ziemi  i góry a w innych jeziora i pagórki.

Elżbieta Kozłowska


Luty
Uczniowie grupy 13 poznawali środowisko geograficzne Ameryk. Zajęcia dotyczyły ukształtowania powierzchni, geologii, zależności między czynnikami klimatotwórczymi a klimatem w różnych częściach Ameryki oraz wód powierzchniowych.

Pobierz plik==>

Elżbieta Kozłowska


Luty
Uczniowie grupy 23 poznawali mapę polityczną Europy i wyszukiwali ciekawostki o krajach europejskich. Zajmowali się też problemem starzenia się społeczeństw na naszym kontynencie i skutkami tego procesu.
Pobierz plik ==>

Elżbieta Kozłowska


 
 
 

Matematyka

    Projekt „Przygody z nauką etap II”   -zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne.
     W ramach projektu „Przygody z nauką etap II” dwie grupy uczniów klas ósmych rozwijają umiejętności matematyczne. Praca na zajęciach przebiega głównie metodą eksperymentu. W ramach zajęć rozwiązują nietypowe zadania. Uczą się szyfrowania. Zmierzają  się z łamigłówkami i zagadkami logicznymi. Nabywają nowe umiejętności matematyczne przez zabawę i wykonywanie  ćwiczeń praktycznych. Poznają także  różne zależności między liczbami. Zdobywają wiedzę poprzez aktywną pracę w grupach.

Honorata Barglik


Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Grupa nr 5
Ilość osób w grupie: 5
Data przeprowadzonych  zajęć: 29.10.2019 r.
Nauczyciel prowadzący: Adam  Kowalczyk

  

Opis: „Obliczenia procentowe”. Na zajęciach wykorzystano pomoce zakupione do projektu. Dziewczęta i chłopcy  aktywnie uczestniczyli  w zajęciach, rozwiązywali zestawy zadań  z obliczeń procentowych.
Zobacz dokument==>

Projekt „Przygody z nauką etap II”


Zespół Szkół Samorządowych nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kasprowicza w Kruszwicy

Typ zajęć: Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Przedmiot: Matematyka
Grupa:2
Nauczyciel: Magdalena Janowska
Data przeprowadzonych zajęć:  18. 10. 2019r.

Temat przeprowadzonych zajęć: Wyrażenia algebraiczne- zapisywanie, odczytywanie, obliczanie wartości.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, rozwiązywali zadania dotyczące wyrażeń algebraicznych, rozwiązywali również krzyżówki i łamigłówki matematyczne.
Zobacz dokument==>

 
 
 
 

Fizyka

Projekt „Przygody z nauką etap II”  - Zzajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki.

W ramach projektu „Przygody z nauką etap II” uczniowie klas siódmych i ósmych mogą mogą metodami eksperymentalnymi poznawać pojęcia i prawa związane z nauką fizyki. Uczniowie klas siódmych obserwowali - między innymi - różne rodzaje oddziaływań, badali właściwości materii i omawiali jej budowę, dokonywali pomiarów masy i objętości ciał i wyznaczali ich gęstość, przeprowadzali obserwacje i doświadczenia demonstrujące właściwości ciśnienia w gazach i cieczach oraz warunki pływania ciał.
Uczniowie klas ósmych badali różne sposoby elektryzowania ciał, budowali układy i mierzyli wielkości elektryczne, przeprowadzali doświadczenia z zakresu magnetyzmu.

Marek Szałkowski


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego