Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

RÓŻNE

PROJEKTY

KOSMOSPOLICI Z NASZEJ SZKOŁY

Klasa V a na wniosek nauczyciela przyrody p. Magdaleny Musiałowskiej została zakwalifikowana do udziału w Projekcie „The Universe our home full of wonders”. Jest on realizowany przez 14 wybranych  szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. Koordynatorem tego projektu jest Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z Torunia, który współpracuje z Fundacją New Space z siedzibą w Warszawie. Jest on współfinansowany  przez Międzynarodową Unię Astronomiczną Office of Astronomy for Development w ramach  zadania Specjalnego „Astronomy for Children and Schools".
90-minutowe zajęcia warsztatowe o tematyce astronomicznej odbyły się w naszej szkole 19.05.2014 r. Doświadczeni animatorzy dzielili się z uczniami swoją wiedzą na temat historii badań Kosmosu oraz budowali razem z nimi rakiety. Ciekawym momentem dla wszystkich był start samodzielnie wykonanych pojazdów kosmicznych oraz obserwacja doświadczeń prowadzonych na boisku szkolnym.
We wrześniu, w ramach podsumowania projektu, będziemy mogli wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą jest wizyta w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach.
Już dziś czekamy na kolejny etap astronomicznej zabawy
.

Wespół w zespół z matematyką bez granic
Szkoła Podstawowa nr 1 uczestniczy w projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne z siedzibą w Warszawie przy aprobacie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2009/2010 i trwa przez 3 lata. Biorą
w nim udział klasy: VI A pod opieką mgr Honoraty Barglik, VI B pod opieką mgr Magdaleny Janowskiej,

VI C pod opieką mgr Marzeny Szałkowskiej. W ramach zajęć projektowych uczniowie pracują w grupach, rozwiązują problemowe zadania tłumacząc ich treść z języków obcych, mogą korzystać z kalkulatorów, mapy myślowej, puzzli i innych ciekawych środków dydaktycznych. Każda grupa wybiera i prezentuje swoje logo, lidera i sekretarza. Po rozwiązaniu poszczególnych zadań grupy prezentują swoje rozwiązania, analizują najczęściej popełniane błędy, dziękują sobie za pomoc i współpracę.

Projekt „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” - podsumowanie
Przez okres trzech lat uczniowie obecnych klas szóstych realizowali projekt „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”. Opierał się on głównie na pracy grupowej. Każda klasa dzieliła się na grupy, wybierając sobie nazwy i logo. Uczniowie spotykali się cztery razy w miesiącu poza swoimi zajęciami obowiązkowymi i zmagali się z różnorodnymi zadaniami i problemami matematycznymi, a także rozwiązywali jedno zadanie w języku angielskim. Uczniom pracującym w grupach, towarzyszyły zawsze spore emocje. Uczniowie dwukrotnie brali udział w konkursach projektu „Matematyka bez Granic”, gdzie również pracowali grupowo.
W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klasy V C pod opieką mgr Marzeny Szałkowskiej zajęli 6. miejsce w województwie i 17. miejsce w kraju.
W roku szkolnym 2011/2012 klasa VI C pod opieką mgr Marzeny Szałkowskiej osiągnęła 10.  miejsce w kraju i 4. w województwie i regionie.
Udział w projekcie pozwolił uczniom naszej szkoły na podniesienie umiejętności w zakresie języka obcego, matematyki i przyrody, podniesienie umiejętności współpracy w grupie, ponadto pozwolił na poznawanie treści matematycznych poprzez zabawę.

W drodze do sukcesu
W zajęciach w ramach projektu „ W drodze do sukcesu" uczestniczyło 16 uczniów naszej szkoły  z klas IV
VI. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. Uczniowie uczęszczali na zajęcia z matematyki, przyrody, j. angielskiego
i informatyki, a niektórzy  brali udział również w zajęciach logopedycznych. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w jednodniowej wycieczce  do Skłudzewa, gdzie w dworku Fundacji Piękniejszego Świata
w otoczeniu przepięknej  przyrody szlifowały swoje plastyczne talenty. Pięcioro uczniów, którzy najsumienniej uczestniczyli w zajęciach projektowych w nagrodę wyjechało podczas wakacji na 2-tygodniowy turnus wypoczynkowy do Bachotka na Pojezierzu  Brodnickim.

 

Matematyka Innego Wymiaru
W tym roku przystąpiliśmy do projektu „Matematyka Innego Wymiaru”, który  opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem:

 • technik multimedialnych,

 • sposobów efektywnej nauki,

 • gier strategicznych,

 • wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu,

poza tym:

 • wprowadza ciekawostki i zagadnienia z zakresu historii matematyki,

 • wprowadza wiele umiejętności mało znanych i stosowanych jak np. sztuka szybkiego liczenia,

 • już po pierwszych zajęciach tego typu młodzi ludzie będą np. obliczać w pamięci w przeciągu kilku sekund kwadraty takich liczb jak 85, 105 czy 125,

 • normą stanie się podawanie poprawnego wyniku mnożeń typu 93 razy 97 czy 88 razy 96,

 • zachęca uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych,

 • odkrywa efektywne narzędzia rozwiązywania problemów - dzięki opanowaniu takich narzędzi uczeń może skoncentrować się na istocie problemu,

 • rozwija wyobraźnię i uczy logicznego myślenia.

Do projektu przystąpiło 49 uczniów z naszej szkoły.

W ramach projektu „Matematyka innego wymiaru” w Mistrzostwach Polski  Dzieci i Młodzieży  wzięło udział
w tym roku szkolnym ponad 20 osób z całej Polski. Wyłoniono 545 laureatów w 11 kategoriach wiekowych. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze dziesięć miejsc w każdym powiecie i województwie oraz kraju, otrzymają dyplomy.
Nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dzieci, które zajęły do 10. miejsca
w klasyfikacji krajowej oraz od 1. do 3. miejsca w kategorii wojewódzkiej.
A oto nazwiska uczniów naszej szkoły, którzy uzyskali dyplomy: Pilarska Kinga, Jabłoński Maciej, Kowalski Joachim, Graczyk Anita, Polewski Kamil, Klamecka Patrycja, Chmielewska Aleksandra, Domalska Patrycja, Bartczak Jonatan, Zalesiak Jakub, Korejba Dawid, Pałczyński Mateusz, Owedyk Grzegorz, Jordanowski Grzegorz, Przybylski Michał, Szymaniak Wiktor, Molenda Wojciech, Zdyb Karolina, Mrówczyńska Justyna, Błachut Patrycja, Śmiłowski Karol, Hanusiak Paweł.

„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”
Aby stworzyć dzieciom najmłodszym jak najlepsze warunki, które będą sprzyjały ich dalszemu rozwojowi nasza szkoła staje przed wieloma zadaniami i wyzwaniami.
Dużą pomocą w
realizacji tego zadania jest wdrożenie programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem.
Celem projektu jest zindywidualizowanie nauczania w klasach I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, wspieranie dzieci w ich osobistym rozwoju na miarę ich predyspozycji.
Wśród uczniów naszej szkoły są wspaniali humaniści, matematycy, recytatorzy, tancerze, sportowcy, dzieci

z predyspozycjami wokalnymi oraz  wykazujący zdolności plastyczne. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszy się też tematyka przyrodnicza. U wielu uczniów widoczna jest pasja i ogromna wrażliwość
na otaczający świat oraz chęć poszerzania wiedzy w tym zakresie. Staramy się także pomagać tym, którzy wsparcia potrzebują. Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach projektu  sprawiają, że na twarzach dzieci pojawia się uśmiech, każde dziecko odnosi sukces na miarę swoich możliwości, budzi się wiara w samego siebie. Uczniowie bardzo chętnie i systematycznie biorą udział w spotkaniach, co dowodzi, że są dla nich atrakcyjne.
Dodatkowe zajęcia są więc po to, abyśmy jako szkoła jak najpełniej mogli realizować  swoje zadania  i sprawiać, by nasi podopieczni na prawdę lubili się uczyć.
Projekt realizowany jest przez dwa kolejne lata szkolne: 2010/2011 oraz 2011/2012 w formie różnorodnych zajęć: artystycznych, matematycznych, przyrodniczych,
komputerowych, korekcyjnych, sportowych, z języka angielskiego i  języka polskiego.  
Załączone zdjęcia wykonane zostały podczas realizacji kilku z nich
.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego