Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

"ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE"

PROJEKTY
 

OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT "SZKOŁY W RUCHU" !

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

List intencyjny

Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W celu wsparcia przedsięwziętej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Roku Szkoły w Ruchu zawiązuje się Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów.


ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji: „Ćwiczyć każdy może”.
Chcemy aktywnie uczestniczyć w trwającym  Roku Szkoły w Ruchu.
Zawsze z dużym zaangażowaniem podejmowaliśmy działania promujące aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Teraz podzielimy się niektórymi z przedsięwzięć z sympatykami naszej strony internetowej, a szczególnie z Wami - drodzy uczniowie!

Działania, które wybraliśmy do realizacji obejmują następujące obszary:

Ruch w szkole
Obszar nr 1: Wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne.
Obszar nr 3: Edukacja zdrowotna.
Obszar nr 5: Pozalekcyjne zajęcia sportowe.

Ruch poza szkołą
Obszar nr 6: Zajęcia zorganizowane
.
Obszar nr 8: Aktywność w gronie rodziny.


Mamy nadzieję, że uda nam się Was wszystkich utwierdzić w istniejącym już przekonaniu, że ćwiczyć każdy może, że  każdy powinien to robić  systematycznie i z dużym zaangażowaniem. Na efekty zdrowego stylu życia nie trzeba przecież długo czekać, a procentować to będzie także w przyszłości.
Oderwijmy się od komputerów i telewizorów! Warto! Zróbmy to dla samych siebie.
Udowodnijmy wszystkim wokół, że jesteśmy uczniami Szkoły w Ruchu!!!

Szkolny koordynator akcji:
Joanna MusiałowskaObszar nr 1: Wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne

SCENARIUSZ ZAJĘCIA


RODZAJ ZAJĘCIA: zajęcia gimnastyczne w oddziale przedszkolnym dzieci 5 i 6-letnich

CEL OGÓLNY: zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu oraz rozwijanie ogólnej   sprawności motorycznej dziecka

CELE SZCZEGÓŁOWE: ( dziecko)
wyczuwa własne ciało i przestrzeń,
doskonali koncentrację uwagi i zwinność ruchów,
kształtuje umiejętność współdziałania z partnerem oraz w grupie,
rozwija opanowanie, dokładność i odpowiedzialność przy wykonywaniu poleceń i zadań.

FORMA: ćwiczenia gimnastyczne indywidualne i grupowe
MIEJSCE ĆWICZEŃ: salka korekcyjna
POMOCE: plastikowe laski, bębenek, podwójna drabinka, maxi klocki

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

I CZĘŚC WSTĘPNA
Dzieci maszerują po obwodzie koła wyjmując z kosza plastikowe laski.

Ćwiczenie zręczności. Na polecenie N.  dzieci podrzucają laski prawą ręką pionowo w górę i chwytają je z powrotem. Powtarzają ćwiczenie ćwicząc raz prawą, raz lewą ręką.

Zabawa bieżna: "Bieg zaprzęgów". Na polecenie N. dzieci  dobierają się parami. Jedno dziecko stoi z przodu- trzyma w obu dłoniach za plecami laski skierowane do kolegi. Drugie dziecko chwyta za laski stojąc z tyłu- tworzy zaprzęg (powozi jednokonką). Bieg ze zmianą tempa- konie biegną truchcikiem, idą stępa, galopują.


II CZĘŚĆ GŁÓWNA

Ćwiczenie mięśni grzbietu. Dzieci w siadzie klęcznym wysuwają przybór do przodu i przesuwają go z powrotem do siebie.
Ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci stoją w rozsypce. Kładą laskę między stopy, prostują się i przenoszą ręce w bok. Następnie szybko skłaniają się do nóg, podnoszą laskę i pokazują ją w górze. Dzieci ćwiczą na hasło: "Góra-dół".
Ćwiczenie z elementem czworakowania: ,,Kulawy lisek" Dzieci przykucają i zginają jedną nogę podtrzymując nią laskę. W podskokach starają się pokonać pewien odcinek drogi.
Ćwiczenie tułowia. W  siadzie skrzyżnym dzieci chwytają w prawą rękę laskę i przekładają ją z góry na plecy, a drugą ręką opartą w dole pleców starają się chwycić laskę (ćwiczenie powtarzają unosząc laskę lewą ręką).
Ćwiczenie mięśni brzucha: ,,Kołyska”. Dzieci w siadzie skulnym mają laskę pod kolanami trzymaną za końce. Przechodzą  do leżenia tyłem z lekkim nakryciem się nogami i powracają do siadu skulnego.

Ćwiczenia sprawnościowe: ,,Tor przeszkód" Dzieci ustawione są w dwóch rzędach. Na hasło: ,,start" dziecko biegnie z pałeczką i turla ją pod  przeszkodą (maxi klocek z tunelem w kształcie łuku), obiega przeszkodę, dalej biegnie z laską na czworakach pod drabinką. Wraca do kolegi i  przekazuje mu pałeczkę.

Ćwiczenie zręczności: ,, Kto potrafi?" Dzieci stoją w rozsypce
trzymają pionowo ustawioną na podłodze laskę i puszczają ją szybko obiegając laskę w koło- tak balansują ręką i ciałem, aby laska nie spadła na podłogę.

III CZĘŚC KOŃCOWA

 Ćwiczenie spostrzegawczości. Dzieci podnoszą do góry laskę i patrzą przez nią jak przez lunetę- odpowiadają na pytanie: ,, Co widzisz ?”

Ćwiczenie stóp: W siadzie skulnym podpartym dzieci jedną nogę mają zgiętą w kolanie, drugą prostą. Na polecenie N. raz prawą raz lewą stopą, toczą do przodu i do tyłu leżącą na podłodze laskę.

Ćwiczenie uspokajające. Dzieci maszerują po obwodzie koła, odkładają laski do kosza.


Opracowanie i przeprowadzenie:
Lidia BagrowskaSCENARIUSZ  LEKCJI  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO  DLA KLASY IV             
(MINI SIATKÓWKA)

Temat (zadanie główne): Do mnie, do ciebie – doskonalenie odbicia piłki sposobem górnym  w postawie wysokiej.
Zadania szczegółowe w odniesieniu do:
Sprawności motorycznej:
* kształtowanie szybkości reakcji i orientacji przestrzennej,
* rozwijanie  koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Umiejętności:
* poruszanie się po boisku,
* odbicia piłki sposobem oburącz górnym w postawie wysokiej,
* współpraca w zespole trójkowym.
Wiadomości:
* zasady  prawidłowego odbicia piłki sposobem górnym w postawie wysokiej,
* poznanie podstawowych  zasady gry w mini siatkówkę i rzucankę siatkarską,
* przestrzeganie zasad fair play.
Wychowania:
* wyrabianie odpowiedzialności za swoje postępowanie podczas rywalizacji drużynowej,
* samoocena swoich umiejętności koordynacyjnych,
* obiektywna ocena swojego partnera, kolegi.
Miejsce: hala sportowa /wydzielona część/.
Liczba ćwiczących: 10 uczniów.
Metody realizacji zadań: zabawowa - naśladowcza, zadaniowa ścisła, bezpośredniej celowości ruchu.
Formy realizacji lekcji: indywidualna, zespołowa frontalna.
Przyrządy i przybory: piłki do mini siatkówki, piłka plażowa,  materace, ławeczki gimnastyczne, drabinki.

CZĘŚĆ WSTĘPNA - 14'
Czynności porządkowo – wychowawcze. Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności. Podanie tematu oraz celów lekcji. Zachęcenie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach. Zbiórka w wyznaczonym miejscu w szeregu. Zabawa o charakterze ożywiającym psychicznie i rozgrzewającym. Zabawa ,,Berek z piłkami”. Każdy uczeń po otrzymaniu piłki do mini siatkówki na sygnał prowadzącego zaczyna biegać w dowolnym kierunku, wyznaczony wcześniej uczeń stara się dotknąć kolegę piłką, uczeń dotknięty unosi ramiona  w górę, tak by wszyscy widzieli, po wykonaniu 3 przysiadów  zabawa zaczyna się od nowa. Prowadzący dopilnowuje, aby cała grupa była aktywna. Oceniamy dokładność wykonania zadania. Piłka trzymana oburącz nie może upaść. Zabawa ożywiająca ,,Powódź”. Na sygnał prowadzącego uczniowie maszerują po sali w różnych kierunkach podrzucając piłkę do mini siatkówki. Na hasło ,,Powódź” odkładają piłkę i jak najszybciej wchodzą na podwyższenie tak, aby nie dotknąć nogami podłogi. Ostatni uczeń odpada z zabawy. Nauczyciel objaśnia na czym polega zabawa. Kto odpadnie z zabawy może się ,,wykupić” pokazując dowolne ćwiczenie z piłką. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i oswajające z piłką:
- w marszu podrzucanie i chwytanie piłki, żonglowanie piłki w marszu, skłony z piłką w przód z pogłębieniem, krążenia tułowia, piłka trzymana oburącz nad głową, ramiona wyprostowane, skrętoskłony z piłką trzymaną oburącz, przekładanie piłki pod kolanami, w siadzie rozkrocznym – skłony tułowia z piłką trzymaną oburącz nad głową do stopy nogi prawej i lewej, przejście podskokiem do rozkroku tzw.,, Pajacyki”- piłka trzymana oburącz nad głową. Nauczyciel zwraca uwagę na poprawność wykonywanych ćwiczeń. Koryguje popełniane błędy.
  
CZĘŚĆ GŁÓWNA -  24'
Odbicia piłki sposobem górnym w postawie wysokiej. Gra w ,,Rzucankę siatkarską” lub ,,Mini siatkówkę”. Uczniowie stojąc naprzeciwko siebie w parach podrzucają piłkę na przemian, i chwytają po odbiciu, to samo w siadzie płaskim. Uczniowie stojąc w parach, po obu stronach siatki, podrzucają piłkę   na przemian i chwytają po odbiciu.
Uczeń stojąc na środku ławeczki podrzuca i odbija piłkę do kolegi stojącego 3 metry od ławki z jej prawej strony, ten chwyta piłkę, podrzuca i odbija ją z powrotem, to samo ćwiczenie z kolegą stojącym po lewej stronie ławki  /odległość między uczniami 3 metry/.  
Uczniowie podzieleni na dwie grupy stają po obu stronach siatki na linii 3 metrów, jedna grupa z piłkami trzymanymi nad czołem w tzw. ,,koszyczek” porusza się krokiem dostawnym, druga przyjmując postawę siatkarską robi to samo zamieniając się miejscami, po czym następuje podrzucenie piłki i odbicie do kolegi stojącego po  przeciwnej stronie siatki.
Uczniowie zostają podzieleni na dwie drużyny. Piłkę należy po chwyceniu oburącz odbić przez siatkę górą lub można także odbić ją do kolegi sposobem górnym.
W ,,Mini siatkówce” staramy się jak najdłużej odbijać piłkę poznanym sposobem przez siatkę.
 
Nauczyciel ustawia uczniów naprzeciwko siebie. Nauczyciel ustawia uczniów przy siatce w odległości 3 metrów. Nadzór nauczyciela podczas przygotowywania miejsc do ćwiczeń z wykorzystaniem ławeczek. Zwrócenie uwagi na poprawne odbicia piłki. Zmiany na umówiony sygnał prowadzącego. Nauczyciel dokonuje podziału na dwie grupy i wydaje piłki. Ćwiczenie odbywa się na sygnał nauczyciela. Nadzorowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń, korygowanie błędów. Uczniowie oceniają siebie i swoich kolegów. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy, wyznacza miejsce gry oraz czuwa nad bezpieczeństwem i zasadą fair play podczas gry. Omówienie zasad gry w wersji uproszczonej. Wyłonienie zwycięzców.
            
CZĘŚĆ KOŃCOWA -  7'
Ćwiczenia  uspokajające i rozluźniające organizm: w marszu dookoła hali głęboki wdech i wydech, w leżeniu na plecach unoszenie ramion i nóg  - potrząsanie. Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowe zachowanie sylwetki podczas ćwiczeń w marszu.
Czynności porządkowo – wychowawcze. Zebranie sprzętu, zbiórka, omówienie i podsumowanie przeprowadzonej lekcji z udziałem uczniów. Nauczyciel zwraca uwagę na właściwe uporządkowanie miejsca ćwiczeń. Pobudza do rozmowy, wspomaga w analizie wyników.

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie lekcji:
T. Szwagrowski

Obszar nr 3: Edukacja zdrowotna

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Klasa: VI  - dziewczyny
Miejsce: hala sportowa  
Cel główny: Doskonalenie poznanych ćwiczeń gimnastycznych w obwodzie ćwiczebnym.
Cele szczegółowe:
1. U. wykona specjalne ćwiczenia kształtujące do gimnastyki podstawowej: zwinność, skoczność, siła, równowaga,
2. U. rozwija orientację i szybkość podczas ćwiczeń,
3. U. ochroni współćwiczącego przy wykonywaniu ćwiczeń,
4. U. bezpiecznie wykonuje ćwiczenia z przyborem i na przyrządach,
5. U. kształtuje odwagę, ambicję i wiarę we własne siły i możliwości,
6. rozbudzanie motywacji do ćwiczeń ruchowych i współdziałania w grupie,
7. U. rozumie wartość zabaw i ćwiczeń dla zdrowia człowieka,
8. U. zwraca uwagę na zmianę oddechu(rytmu) w czasie ćwiczeń ruchowych
Metody realizacji zadań :
- naśladowcza ścisła
- zadaniowa ścisła
Formy ćwiczeń: frontalna, zajęcia w parach,
Sprzęt i przybory: płotki lekkoatletyczne, drabinka koordynacyjna, krążki, odskocznia, skrzynia, materace gimnastyczne, woreczki, szarfy, ławeczki, szarfy, drabinka koordynacyjna.
Przebieg lekcji:
Część wstępna.
1. Zbiórka
2. Powitanie.
3. Sprawdzenie gotowości do zajęć.
4. Podanie tematu lekcji. Pomiar tętna w spoczynku, zwrócenie uwagi na zmianę oddechu i rytmu serca  podczas ćwiczeń.  
5. Zabawa orientacyjno - porządkowa, na koniec zabawy pobranie woreczków, utworzenie kolumny ćwiczebnej.
Część II A
1.Ćw. ramion - rzuty woreczków i chwyt/6x
2.Ćw. nóg - Woreczek na podłodze przed sobą. Trzy podskoki obunóż w miejscu i przeskok przez woreczek w przód do przysiadu/4x
3. Ćw. tułowia w pł. strz.- postawa rozkroczna: skłon do przodu, RR z woreczkiem między NN. Podrzuć woreczek między NN na plecy. Postawa - woreczek chwytamy oburącz z tyłu za plecami6/x
4. Ćw. jw. - Postawa rozkroczna: położyć woreczek na czole, skłon do tyłu z upuszczeniem woreczka za siebie6/x
5. Ćw. szyi - postawa rozkroczna: przytrzymanie woreczka pod brodą i upuszczenie go  - chwyt6/x
6. Ćw. mm. brzucha - siad prosty: woreczek położony na stopach. podrzuć woreczek do góry i chwyt oburącz8/x
7. Ćw. skocznościowe - odbijanie woreczka stopami lub udami 1min.
Część: II B
Organizacja obwodu ćwiczebnego. Podział grupy na 8 zespołów. Zespoły przygotowują sprzęt na poszczególnych stanowiskach. Przy każdej stacji leży krążek z przypiętą informacją na temat pozytywnego wpływu ruchu na temat zdrowia.
I- przejście po odwróconej ławeczce(równoważni) z piłkami w LR i PR,
II -skoki na piłce rehabilitacyjnej,
III - naskok na skrzynię(2 części) zeskok na materac do przysiadu,
IV - przejście i przeskoki przez płotki: 1 płotek - przeskakuje U., 2 płotek U. przechodzi pod poprzeczką, 3 przeskakuje,
V - ćw. na drabince koordynacyjnej,
VI - przejście po równoważni, przełożenie szarfy od dołu na środku ławeczki,
VII - zwis na drabince 3s.
VIII -dwie ławeczki równolegle ustawione obok siebie - przejście na czworakach po ławeczkach
Sprzątanie przyborów i przyrządów.
Część końcowa.
1. Ćw. uspakajające - slalomem pomiędzy leżącymi krążkami.
2.Ćw. korektywne - w marszu wolne krążenie RR., prostowanie tułowia.
3.Siad skrzyżny - pomiar tętna - wpływ ruchu na rytm serca, odwrócenie krążków, odczytanie informacji na temat wpływu ruchu na życie człowieka.1.Ćw.pomagają utrzymać odpowiednią wagę.2.Ćw. poprawiają odporność.3. Ruch ma znaczenie w profilaktyce chorób.4.Ćw. zwiększają masę kości.5.Aktywność fizyczna sprzyja dobremu samopoczuciu.6. Ruch sprawia, że organizm staje się dotleniony.7.Ćw. zwiększają przepływ krwi.8.Wysiłek fizyczny oznacza więcej energii.9.Ćw. pomagają się pozbyć toksyn z organizmu.10.Ćw. poprawiają koordynację fizyczną - omówienie znaczenia tych informacji.
4.Zakończenie lekcji.

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie lekcji:
J. KaczmarekSCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zadanie główne
: Korygowanie i przeciwdziałanie plecom okrągłym poprzez zabawę.
Zadanie dodatkowe : Wzmacniamy mięśnie osłabione, tj. mięśnie ściągające łopatki i rozciągamy mięśnie przykurczone klatki piersiowej.
Motywacja: Zachęcanie ucznia do sumiennego wykonywania ćwiczeń oraz wzmacniania mięśni osłabionych i rozciągania przykurczonych.
Cele operacyjne:
Umiejętność:
Uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę ciała.
Uczeń potrafi prawidłowo wykonywać polecone ćwiczenia.
Uczeń potrafi wykorzystać zabawę do osiągnięcia zamierzonego celu.
Motoryczność:
Uczeń rozciągnie mięśnie klatki piersiowej.
Uczeń wzmocni mięśnie grzbietu, karku, ściągające łopatki.
Wiadomości:
Uczeń wie jak należy wzmacniać i rozciągać poszczególne grupy mięśniowe.
Uczeń wie jak wygląda prawidłowa sylwetka.
Dostrzega potrzebę uczestniczenia w zajęciach.
Wychowanie:
Uczeń interpretuje prawidłowo polecenia nauczyciela.
Uczeń chętnie ćwiczy.
Przyrządy: szarfy, laski, duże piłki, maxi klocki.
Część wstępna:
Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Udział w zabawie ożywiającej
Berek słup”- przygotowanie organizmu do wysiłku.
Wyścigi
podskakiwanie na dużych piłkach.
Część główna:
Ćwiczenia rąk, nóg, tułowia- doskonalenie koordynacji ruchowej, wzmacnianie mięśni ramion, rozciąganie mięśni klatki piersiowej.
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu z laskami- skłony tułowia w tył, podrzucanie, przekładanie laski.
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu na dużych piłkach- zabawa w parach, przeciąganie partnera na  brzuch i plecach.
Ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej- zabawa na dużych piłkach- wspinaczka po drabinkach.
Ćwiczenie rozciągające mięśnie klatki piersiowej- z leżenia tyłem przejście do pozycji tzw. mostka.
Ćwiczenia korekcyjno kompensacyjne w marszu.
Część końcowa:
Ćwiczenia uspokajające organizm z maxi klockami- ponoszenie, układanie.
Ćwiczenia oddechowe.
Ocena własnych umiejętności.
Podsumowanie pracy uczniów na zajęciach.

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie lekcji:
Renata Pietrzak-Ćwikła


Obszar nr 5: Pozalekcyjne zajęcia sportowe

TANIEC I RUCH PRZY MUZYCE TO AKTYWNE, DŁUGIE ŻYCIE

Pod tym hasłem, w ramach realizacji ROKU SZKOŁY W RUCHU, pierwszaki spotkały się z instruktorką tańca z kruszwickiego CKiS ZIEMOWIT.
Podczas spotkania dzieci obejrzały nowoczesne tańce. Uczestniczyły w zabawach przy muzyce. Ogromne zainteresowanie wzbudziły u nich ćwiczenia z elementami gimnastyki, aerobik oraz wspólny pląs. Niczym w lusterku naśladowały prezentowane układy i figury taneczne.  Ilustrowały także muzykę ruchem według własnych pomysłów, tworząc w ten sposób ciekawą choreografię.
Spotkanie wyzwoliło u dzieci niesamowitą energię, wspaniałą aktywność i pomysłowość ruchową.
Dzieci wiedzą, jak korzystny wpływ na zdrowie człowieka wywiera ruch, a jeśli dodatkowo wspomaga go  muzyka to z pewnością jest to wspaniały sposób na przyjemny, aktywny  wypoczynek.

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania:
J. Przybylska

SPORT SPOSOBEM NA ŻYCIE - SPOTKANIE ZE ZNANYM SPORTOWCEM

W ramach realizacji programu „Szkoła w ruchu” uczniowie naszej szkoły spotkali się z p. Agnieszką Zadka – absolwentką naszej  szkoły, wielokrotną medalistką Mistrzostw Europy w Sztukach Walki IMAF, Otwartych Mistrzostw Polski w Sztukach Walki oraz Akademickiego Pucharu Polski w Karate.
Mimo, iż spotkanie odbyło się po zajęciach lekcyjnych , spora grupa uczniów czekała na panią Agnieszkę na sali gimnastycznej. Z zapartym tchem wszyscy słuchali krótkiego wprowadzenia w świat sztuk walki. Potem zaczęli ćwiczyć  podstawowe ciosy oraz pozycje karate. Czas szybko mijał. Nie zauważyliśmy , kiedy zajęcia dobiegły końca.
Spotkanie to nie tylko pozwoliło uczniom spędzić przyjemnie czas. Przede wszystkim było ono dowodem na to, że  uprawianie sportu dodaje kolorów naszemu życiu, pobudza do działania, dodaje sił, energii, umacnia siły fizyczne, i hart ducha. Spotkanie to dało dzieciom możliwość przekonania się, że każdy z nas może spełniać się w rywalizacji, sprawdzić się w walce, osiągać sukcesy ,a także umieć przegrywać i godzić się z porażką.
Karate wpływa na lepsze zdrowie, prawidłową sylwetkę, korekcje wad postawy, zdrowe kości i stawy, silne mięśnie, odporność na choroby.
Uczestnicy tej niezwykłej sportowej lekcji pełni energii i entuzjazmu wychodzili z sali gimnastycznej. Wielu z nich postanowiło przyłączyć się do grona sympatyków wschodnich sztuk walki.

Przygotowała i przeprowadziła spotkanie:
E. Fajkowska

ROZTAŃCZONE PRZERWY

W każdej szkole przerwy międzylekcyjne to najbardziej wyczekiwane chwile przez uczniów.
Doskonałą formą aktywnego spędzania czasu okazały się właśnie przerwy na wesoło z ruchem. Uczniowie pełni entuzjazmu wybiegają na korytarz bądź boisko szkolne, w zależności od warunków atmosferycznych, by poćwiczyć  taneczne kroki. Układy taneczne prezentują nauczyciele lub dzieci. Roztańczone przerwy są już w naszej szkole popularne od trzech lat. To bardzo dobry pomysł na rozładowanie emocji i agresji wśród uczniów. Oprócz tego przerwa przestaje być dla uczniów nudna i jest wspaniałą okazją do integracji. To także wspaniałe rozbudzenie poczucia rytmu, pokonanie nieśmiałości, dodanie pewności siebie. Dzieci z niecierpliwością czekają na roztańczone przerwy. Cieszą się one dużą popularnością i co ciekawe coraz więcej uczniów w szkole połyka tanecznego bakcyla.

                                                                     Przygotowanie i przeprowadzenie: G. Dziwnik


KREATYWNY TANIEC

Taniec – budzi wśród dzieci naturalną radość. W tańcu mają możliwość poznania i rozwoju własnego potencjału ruchu, jak również wypróbowania jego nowych form. Dzieci z naszej szkoły uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych tańca kreatywnego organizowanego przez szkołę .Podczas zajęć wykorzystywana jest różnorodna muzyka do wykonywania treningu ruchowego, ćwiczeń rytmiczno-muzycznych, eksperymentowania ciałem nietypowych, kreatywnych układów tanecznych. Dzieci w ten sposób pogłębiają świadomość własnego ciała odkrywając jego możliwości i ograniczenia, rozwijają i urzeczywistniają w ruchu własne pomysły i fantazję, pogłębiają zdolność ekspresji.

Przygotowanie i przeprowadzenie: G. Dziwnik

Obszar nr 6: Zajęcia zorganizowane

„ TWOJE ZDROWIE”

W szkole zwracamy dużą uwagę na promowanie zdrowia, aktywnego trybu życia oraz troskę o bezpieczeństwo swoje i innych. W klasach i na korytarzach szkolnych znajdują się  gazetki tematyczne oraz wystawki prac plastycznych uczniów. Wiele treści na temat zdrowego stylu życia wplatanych jest w tematykę codziennych zajęć.
Edukację prozdrowotną rozpoczynamy już w pierwszych tygodniach nauki w klasach I. Maluchy goszczą wówczas na lekcjach  pielęgniarkę szkolną i policjanta. Z uwagą i dużym zaangażowaniem uczestniczą w pogadankach na temat bezpieczeństwa, zdrowia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Wspierają nas w tym także rodzice, którzy z ogromnym zaangażowaniem kontynuują poza szkołą działania krzewiące zdrowy styl życia.


Co roku  we współpracy z Przychodnią Rejonową „Twoje Zdrowie”, w naszej szkole organizowane są konkursy wiedzy o zdrowiu dla uczniów klas trzecich.
W tym roku odbyła się już czwarta edycja. Konkurs poprzedziły eliminacje klasowe, w których wychowawcy wyłonili po pięciu reprezentantów klas. Trzecioklasiści wykonując zadania i uczestnicząc we wspólnych zabawach wykazali się dużą wiedzą z zakresu edukacji zdrowotnej .  
Celem konkursu jest szerzenie oświaty zdrowotnej,
rozbudzanie troski o swoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz zachęcanie innych do aktywnego trybu życia.


W bieżącym roku szkolnym uczniowie rozwiązywali TEST WIEDZY O ZDROWIU, na który składały się następujące zadania:

1. Zaznacz w jakich produktach znajduje się dużo wapnia:
a. chude mleko, chudy ser, jogurt,
b. groszek, banan, seler,
c. olej, margaryna, smalec.

2. Jaki pierwiastek potrzebny jest w budowie zęba?
a. żelazo
b. wapń
c. fluor

3. Zaznacz prawidłowy sposób żywienia:
a. mleko i jego przetwory pełnotłuste,
b. ryby, chudy drób, chude sery, warzywa, owoce,
c. pieczywo białe, ciasto, tłuste mięsa, pasztety.

4. Na jakim tłuszczu smażymy mięso?
a. smalec,
b. olej rzepakowy,
c. olej sojowy.

5. Ile jest zębów stałych w stałym uzębieniu?
a. 28,
b. 30
,
c. 32
,
d. 36
.

6. Widoczna część zębów to:
a. korona,
b. zębina,
c. korzeń,
d. miazga.

7. Które zęby służą do odcinania kęsów pokarmowych?
a. siekacze
,
b. kły
,
c. zęby przedtrzonowe
,
d. zęby trzonowe
.

8. Zaznacz ciemne strony lata.
a. omdlenia, udar, poparzenie,
b. odpoczynek, ładna opalenizna,
c. frustracja, wyjazdy na kolonie.

9. Manicure to:
a. higiena włosów,
b. higiena nóg,
c. higiena paznokci
.

10. Osoby, które nie jedzą produktów zwierzęcych to:
a. Aztekowie
,
b. Wegetarianie
,
c. Makaroniarze
.

11. Które owoce i warzywa wpływają korzystnie na nasz wzrok?
a. jagoda, borówka, marchew,
b. pomidor, jabłko, seler,
c. wiśnie, morela, pietruszka.

12. Na wzrok działa uspokajająco kolor:
a. biały,
b. żółty
c. zielony

13. Ile godzin w ciągu dnia może uczeń klasy trzeciej korzystać z komputera:
a. 1-2 godz.
b. 2-3 godz.
c. nie może korzystać
.

14. Aktywność fizyczna pomaga:
a. utrzymać odpowiednia wagę ciała,
b. sprzyja odkładaniu się tłuszczu w tkankach,
c. utrzymać wysoki poziom wody w tkankach

15.  Aby zwiększyć odporność naszego organizmu należy:
a. zamykać okna przed zarazkami
.
b. spać na lewym boku, aby serce było dotlenione,
c. uprawiać sporty na świeżym powietrzu
.

16. Wysiłek fizyczny poprawia:
a. położenie geograficzne ciała i zmienia bio- klimat
,
b. kondycję fizyczną ciała i sprzyja dobremu samopoczuciu
,
c.
ocieplenie globalne i sprawia, że organizmy staja się mniej odporne na niską temperaturę.


Dzieci podczas konkursu wymyślały swój zestaw ćwiczeń na gimnastykę poranną i przedstawiały go zachęcając wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. Także drugoklasiści przyłączyli się do tegorocznej edycji  konkursu przygotowując prace plastyczne na temat  „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”. Ich rysunki zostały wyeksponowane w świetlicy szkolnej.
Po zakończeniu testu komisja konkursowa podliczyła punkty, a każdy uczestnik został nagrodzony dyplomem oraz  drobnym upominkiem.


 Konkurs przygotowały i przeprowadziły:
Małgorzata Matysiak ( pielęgniarka szkolna )
Lucyna Górna

Ewa Tadzik

,,PLUSZOWY MIŚ”
ZAWODY SPRAWNOŚCIOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA I GMINY KRUSZWICA


Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych, Uczniowski Klub Sportowy ,,Piast” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy oraz Zespół Oświaty i Wychowania  w Kruszwicy zorganizował XV jubileuszową edycję zawodów sprawnościowych pod nazwą ,,Pluszowy Miś”, która odbyła się 14.12.2013 r. Jest to impreza, która cieszy się niesamowitym powodzeniem zarówno wśród dzieci, jak i nauczycieli i rodziców, którzy przychodzą zachęcać wszystkich startujących do współzawodnictwa sportowego na poziomie klas I – VI. W zawodach bierze udział 24 uczniów z każdej szkoły – 12 dziewcząt i 12 chłopców, z każdego poziomu po cztery osoby/dwie dziewczynki i dwóch chłopców/. W każdej konkurencji (a jest ich łącznie 18) odbywają się dwa półfinały, z których dwa najlepsze zespoły awansują do finału. O zwycięstwie w konkursie decyduje największa ilość punktów. W zawodach zawsze bierze udział 8 szkół podstawowych Miasta i Gminy Kruszwica. W tym roku po bardzo zaciętej i wyrównanej walce najsprawniejszymi sportowcami okazali się uczniowie z naszej szkoły.
Zespołom, które zajęły  trzy pierwsze miejsca wręczono medale, piękne puchary oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy startujący otrzymali napoje i słodycze.                                
To już trzeci raz z kolei otrzymaliśmy tytuł  i trofeum ,,Pluszowego Misia”!!!


Systematyczne przygotowania odbywały się pod czujnym okiem nauczycieli  wychowania fizycznego
. Wsparte motywacją ze strony domu rodzinnego dzieci doskonaliły wewnętrzny hart ducha, zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, chęć doskonalenia swojej sprawności fizycznej, samodyscyplinę i systematyczność. Wspólne działania propagujące ruch  przyniosły wspaniałe rezultaty-  budujące i motywujące do podejmowania kolejnych trudów  w trosce o rozwój fizyczny. Takie zorganizowane zajęcia sportowe dla dzieci z całej gminy to także doskonały sposób na aktywny wypoczynek.


Opracował: Tomasz Szwagrowski

Obszar 8: Aktywność w gronie rodziny

AKTYWNIE W RODZINNYM GRONIE

Dom rodzinny powinien być miejscem w którym dziecko uczy się podstaw kultury fizycznej, zdobywa wiedzę i przyswaja potrzebne mu umiejętności. Rodzice  zachęceni przez nauczycieli  stwarzają wspaniałe warunki do uczestnictwa w rodzinnej rekreacji, zarówno codziennej, jak i weekendowej czy wakacyjnej. W naszej placówce jest wiele rodzin, które wspólnie z nauczycielami bardzo często podejmują aktywne formy spędzania wolnego czasu. Wspólnie dbają o podnoszenie sprawności i wydolności fizycznej dzieci w różnych dyscyplinach sportowych np.: jazda na rowerze, łyżwach, pływanie, aerobik, uczestnictwo w grach i zabawach zespołowych, itp. Wszystkie formy ruchu fantastycznie wpływają na pogłębienie więzi między rodzicami i ich dziećmi. Jesteśmy dumni, że rodzice naszych uczniów jak najszybciej wyrabiają nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu.

Przygotowanie i przeprowadzenie: G. Dziwnik

TANECZNE ZAWIROWANIA Z BABCIĄ I DZIADKIEM

Dzieci z  klas I c postanowiły zorganizować pozalekcyjną uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przybyli babcie i dziadkowie obdarowani zostali  mnóstwem życzeń w montażu słowno – muzycznym w postaci wierszyków, piosenek, tańca oraz słodkimi buziakami i uśmiechami swoich wnuczków. Oprócz popisów najmłodszych uczestników przybyli goście razem z wnukami fenomenalnie wykazali się klasycznymi układami tanecznymi. Goście z najmłodszymi tańczyli angielskiego i wiedeńskiego walca, a tango,  cha-cha i twist były szczególnie bliskie sercu każdej babci i dziadka. Do tanecznych zawirowań posłużyły
zapomniane już piosenki z lat 60-tych i 70-tych. Uroczystości towarzyszył słodki poczęstunek. Miła atmosfera, miłość przekazywana wzajemnie przez dziadków i wnuków zapadnie długo w pamięci wszystkich uczestników tej imprezy.

Przygotowanie i przeprowadzenie: G. Dziwnik

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego