Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

O SZKOLE

Skład rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014:

Przewodnicząca: Aleksandra Kościelak

Zastępca: Wiktoria Sieradzka
Skarbnik: Anita Graczyk
Sekretarz: Patrycja Domalska


Opiekun SU: p. mgr Honorata Barglik


Działania SU:

1. IX 2013 - delegacja SU i poczet sztandarowy uczestniczyli we Mszy św. i złożyli kwiaty pod obeliskiem na Rynku z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2. We wrześniu kandydaci do Rady SU opracowali program  „wyborczy” i dokonano wyboru Rady SU poprzez tajne głosowanie.
3. IX 2013 - z inicjatywy uczniów zorganizowano dyskotekę z konkursami z okazji Dnia Chłopca.
4. 31.10.13 r. SU i grupa świetlicowa porządkowała groby, a w dniu 01.11. 2013 r. delegacja zapaliła znicze na grobach byłych pracowników naszej szkoły.
5. 11.11.13 r. delegacja SU i poczet sztandarowy uczestniczyli we Mszy św.  i koncercie pieśni patriotycznych oraz złożyli kwiaty na mogile powstańców wielkopolskich z okazji narodowego Święta Niepodległości.
6. Z inicjatywy uczniów przygotowano dyskotekę
i wróżby andrzejkowe.
7. W grudniu  i styczniu SU przeprowadził akcję Góra Grosza w porozumieniu z fundacją „Nasz dom”.
8. 05.01.14 r. delegacja SU uczestniczyła we Mszy św. i złożyła kwiaty na mogile powstańców wielkopolskich.
9. SU przeprowadził akcję sprzedaży kalendarzyków w ramach współpracy z fundacją „Pomóż i ty” na protezy dla chłopca, który stracił palce u rąk.
10. Delegacja SU uczestniczyła wraz z uczniami gimnazjum w sesji Rady Miasta składając na ręce burmistrza petycję dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego.
11. SU współpracował z fundacją AMUiN wspierając ich finansowo.
12.  25.03.2014 r.  SU koordynował działania w ramach Dnia Lekkiego Tornistra.
13.  08.04.2014 r.  zorganizowano zbiórkę odzieży używanej współpracując z fundacją Dzieci
Dla Ziemi.


Skład rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:


Opiekun SU: p. mgr Honorata Barglik


Skład rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012:

Przewodnicząca: Weronika Kaczmarek

Zastępca: Julia Opasik
Skarbnik: Jerzy Gitner
Sekretarz: Marta Lewandowska

Opiekun SU: p. mgr Honorata Barglik


Działania Samorządu Uczniowskiego

1 września 2011 delegacja SU uczestniczyła w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej
w Kruszwicy.

We wrześniu dokonano wyboru do rady SU. Kandydaci po zebraniu podpisów przynajmniej 15 osób popierających kandydujących przedstawili na forum szkoły swój program wyborczy. Następnie obecni uczniowie klas IV-VI zgodnie z regulaminem dokonali wyboru poprzez tajne głosowanie oddawali swój głos na kartach do głosowania i wrzucali do urny wyborczej. Wyborom towarzyszyło wiele  emocji.
29 września 2011 odbyła się dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopca.
W październiku SU wspomógł Wydawnictwo Artystów Malujących Ustami i Nogami poprzez sprzedaż kartek świątecznych.
31 października 2011 grupa uczniów uporządkowała mogiły na cmentarzu i zapaliła znicze na grobach byłych pracowników nasze placówki.
11 listopada 2011 delegacja SU złożyła kwiaty na grobie powstańców wielkopolskich i uczestniczyła
we Mszy Św. Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

Samorząd Uczniowski w listopadzie i grudniu przeprowadził na terenie  szkoły akcję  „Góra Grosza” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W zbiórkę monet zaangażowały się wszystkie oddziały wraz
z wychowawcami. Udało nam się zebrać 12 295 monet na kwotę 511,42 zł, które przekazaliśmy towarzystwu Nasz Dom.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego