Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne

TPPW 1918-1919

O SZKOLE > ORGANIZACJE

Szkolne Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

1918-1919

1) Cel działania TPPW 1918/19.
Krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.
2) Geneza powstania TPPW 1918/19 w SP nr 1 w Kruszwicy.
Historia naszego regionu sprawiła, że w Szkole Podstawowej nr 1 w Kruszwicy powstało Szkolne Koło TPPW 1918/1919.
Zacznijmy od początku.
Szkoła zaczęła swoją działalność w październiku 1904r. przy ulicy Szkolnej. W kolejnych latach placówka zwiększała ilość klas, a wybuch I wojny światowej przerwał pracę, by po kilku miesiącach wznowić zajęcia.
Gdy w listopadzie 1918r. odrodziło się Państwo Polskie, Wielkopolska i Kruszwica w dalszym ciągu należały do Niemiec.
Od grudnia 1918r. w mieście stacjonowały oddziały Greuzschutzu, które zajęły budynek szkoły.

Na wieść o walkach w Poznaniu, również mieszkańcy Kruszwicy chwycili za broń.

W przeddzień wyzwolenia miasta, 2 stycznia 1919 r., Powstańcy Wielkopolscy rozbroili kwaterujących
w szkole Niemców.

Po latach, 21 stycznia 1969 r., młodzież „Jedynki” była gospodarzem powiatowych uroczystości
z okazji 50. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Wtedy to na ścianie gmachu szkoły odsłonięto tablicę upamiętniającą wydarzenia z początku 1919r. Podniosłym momentem było także nadanie Szczepowi Harcerskiemu przy SP nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich. Szczep otrzymał sztandar, który obecnie  znajduje się w holu szkoły.

Wyżej wymienione powody skłoniły Samorząd Uczniowski do zorganizowania w kwietniu 2000 r. obrad IV Sejmiku, którego temat brzmiał „Udział mieszkańców Kruszwicy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19. Delegaci  Sejmiku przegłosowali Uchwałę 1/IV/2000 na mocy której powstało Szkolne Koło TPPW 1918/19.
Jego prezesem została p. dyr. Danuta Jurkiewicz-Lewandowska.
W kwietniu 2002
r. utworzono w Szkole Izbę Pamięci. Znajdują się tam pamiątki, literatura, eksponaty, dokumenty dotyczące Powstania Wielkopolskiego i udziału w nim mieszkańców naszego miasta
i okolic.

Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Oddziału TPPW 1918/19 w Bydgoszczy w Kruszwicy odbyły się gminne obchody 85. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
11 stycznia 2004
r., odsłonięto pamiątkową tablicę na budynku szkoły, a uczniowie uświetnili uroczystość spektaklem poetycko-muzycznym.
Od września 2004
r. prezesem Szkolnego Koła i członkiem Zarządu Oddziału TPPW 1918/19 została
p. Alina Nowacka – nauczyciel historii.

3) Przykłady działalności członków naszego Szkolnego Koła TPPW 1918/19.
2000
r.
- IV Sejmik Uczniowski powołuje Szkolne Koło TPPW 1918/19.
- Udział w uroczystości wręczenia sztandaru Oddziałowi Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, przygotowanie części artystycznej tej uroczystości.
2002
r.
- Otwarcie Szkolnej Izby Pamięci.
- Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim dla klas VI-tych.
- Wizyta w SP im. Armii Krajowej w Chełmcach jako początek współpracy między placówkami.
2003
r.
- Zorganizowanie wyjazdu dla uczniów klas VI-tych do Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego w  Bydgoszczy oraz zwiedzenie miejsc w Inowrocławiu, które są związane z Powstaniem.
- Udział w Zlocie Harcerskim – poszerzenie wiadomości o komandorze Zbigniewie Przybyszewskim.
2004
r.
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy otrzymuje oznakę "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej".
- Przygotowanie i przeprowadzenie gminnych uroczystości 85. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19; na ścianie gmachu Szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową.
- Wyróżnienie dla SP nr 1 w Kruszwicy za film pt. „Ocalić od zapomnienia” w konkursie organizowanym przez TVP-Poznań i Zarząd Główny TPPW 1918/19.
- Przygotowanie i przedstawienie fragmentu uroczystości w ramach obchodów 100-lecia Szkoły
z uwzględnieniem patriotycznej działalności placówki.

2005 r.
- Udział w I Zlocie Szkół im. Powstańców Wielkopolskich pod hasłem „W gościnie u przyjaciół”
w Żninie, uczestnikami byli: Martyna Bączkowska, Magdalena Dembowska, Olga Kowalska,
p. Alina Nowacka.

- Opracowanie przez uczniów klas VI-tych „Rejestru tablic pamiątkowych w Kruszwicy”.
- Przygotowanie „Biegu pamięci” na Półwyspie Rzępowskim.
4) Formy działania związane z kultywowaniem tradycji Powstania Wielkopolskiego:
Uroczyste wieczornice.
Udział w uroczystości mszy św. w rocznicę odzyskania przez Kruszwicę wolności – 3 stycznia.
Konkursy literackie i plastyczne.
Konkurs na gazetkę klasową lub plakat.
Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
Test związany z hasłem wiodącym „Powstanie Wielkopolskie”.
Współpraca ze szkołami noszącymi imię Powstańców Wielkopolskich.
Zbieranie pamiątek związanych z Powstaniem Wielkopolskim (Izba Pamięci).
Otoczenie pamięcią mogił powstańców.
Odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci narodowej.
Kontynuowanie działań dla pozyskiwania członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Współdziałanie z Zarządem Oddziału Kujwasko-Pomorskiego TPPW 1918/1919 oraz z Zarządami Kół TPPW.
Nawiązywanie i umocnienie więzi z rodzinami Powstańców Wielkopolskich.
Współpraca z ZHP, Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ”, środowiskiem kombatanckim, dyrekcjami muzeów, PTTK.
Realizacja programu obchodów rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego.


2006 r.
- Udział w II Zlocie Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości pod hasłem
„W gościnie u przyjaciół". Delegacja naszej szkoły wystąpiła w składzie: Martyna Bączkowska,
Magdalena Dembowska, Paulina Ratajczak oraz pani Alina Nowacka  i pani Edyta Ratajczak.
- Udział delegacji szkoły w sesji popularnonaukowej Powstanie Wielkopolskie 1918/19
na Pałukach i Krajnie" w Szubinie.
- Udział w I Rajdzie Pieszym im. kapitana Pawła Cymsa
Inowrocław – Szarlej Łojewo.
- Wręczenie społeczności uczniowskiej naszej szkoły „Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej"
w ramach obchodów Dnia Patrona.
- Udział w konkursie plastycznym pt. „Powstanie Wielkopolskie w mojej pamięci" pod opieką
pani Renaty Barczak-Meller.
2007 r.
- Organizacja I Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznych „… a pieśń ujdzie cało…"  
dla uczniów klas IV, V, VI. Scenariusz oraz zasady konkursu zostały opracowane przez
panią Alinę Nowacką i paniąę Chwalisz
Stempurską.
- Organizacja II Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznych „… a pieśń ujdzie cało…",
z okazji Święta Niepodległości. Podczas konkursu  uczniowie prezentowali swoje umiejętności muzyczne, ale także plastyczne i zręcznościowe.
- W kwietniu odbył się III Bieg Pamięci „ Dzielni i sprawni jak Powstańcy"   ścieżkami Półwyspu Rzępowskiego. Organizatorkami imprezy były pani Joanna Kaczmarek i pani Alina Nowacka.
- Udział w konkursie plastycznym pt. „Powstanie Wielkopolskie  w mojej pamięci".
2008 r.
- Szkolne Koło TPPW 1918/19 przy współpracy z oddziałem Kujawsko-pomorskiego TPPW przygotowało
I Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznych „… a pieśń ujdzie cało…", w którym wzięły udział szkoły podstawowe miasta i gminy Kruszwica.
- Udział w dwudniowym IV Zlocie  Szkół i Kół noszących imię Powstańców Wielkopolskich
w Rynarzewie.
- Przygotowanie montażu słowno-muzycznego podczas uroczystości przy obelisku na Rynku
w Kruszwicy z okazji rocznicy  wybuchu II wojny światowej.
- Organizacja III Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznych „… a pieśń ujdzie cało…".
- Wyjazd członków Szkolnego Koła  TPPW na uroczystość z okazji
90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego do Bydgoszczy.
- Udział w konkursie internetowym „Barwy i broń żołnierzy Powstania  Wielkopolskiego w latach 1918/20".
- Udział w konkursie plastycznym pt. „Powstanie Wielkopolskie w mojej pamięci".
2009 r.
- Udział w sesji na temat „Powstanie Wielkopolskie na naszych ziemiach" zorganizowanej przez
LO w Kruszwicy. Referaty prezentowali m.in. uczniowie Gimnazjum nr1 w Kruszwicy pod opieką
pani Aliny Nowackiej.
- IV Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych „… a pieśń ujdzie cało…".
- Organizacja  konkursu plastycznego pt. „Powstanie Wielkopolskie  w mojej pamięci".
2010 r.
- Udział członków Szkolnego Koła TPPW 1918/19 w prelekcji zorganizowanej przez Instytut na temat
„Szwadron Nadgoplański".
- V Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych „… a pieśń ujdzie cało…".
Konkurs przygotowały pani Alina Nowacka i pani Joanna Przybylska.
- Udział w konkursie plastycznym pt. „Powstanie Wielkopolskie w mojej pamięci".
2011 r.
- Zaproszenie przez Szkolne Koło TPPW 1918/19  do Kruszwicy uczestników
VII Zjazdu Szkół i Kół im. Powstańców Wielkopolskich.
- Uroczystość z okazji rocznicy Święta Niepodległości pt. „Spotkanie przy ognisku" przygotowana przez uczniów klasy Vc  pod kierunkiem pani Aliny Nowackiej i Joanny Przybylskiej.
- Udział  w konkursie plastycznym pt. „Powstanie Wielkopolskie w mojej pamięci".


IX Zlot Szkół i Kół im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie ( 7 czerwca 2013 r.)
- Wyjazd delegacji naszej szkoły w składzie: Michalina Malczak, Michał Przybylski, Jakub Ratajczyk z opiekunką panią Aliną Nowacką do Szkoły Podstawowej w Brzozie.
- Udział w programie turystyczno-regionalnym: przejazd rowerami, ognisko w leśniczówce.

Osiemnastego czerwca bieżącego roku społeczność naszej szkoły została uhonorowana odznaką ,,Za Zasługi Dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych". W uzasadnieniu tego zaszczytnego wyróżnienia czytamy: „Za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji.”
Weterani II wojny światowej odznaką udekorowali Sztandar Szkoły. W części artystycznej wystąpili członkowie Szkolnego Koła TPPW 1918/19 z klasy VI c, grupa przedszkolna z naszej szkoły oraz Martyna Woda z klasy III a.

Członkowie Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego 1918/19 - Patrycja Domalska, Anita Graczyk i Maciej Jabłoński, uczestniczyli w X Zlocie Szkół i Kół im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości pod hasłem ,,Z wizytą u przyjaciół ", który odbył się 06.06.2014r. Spotkanie rozpoczęło się złożeniem kwiatów na grobie Powstańców. Następnie braliśmy udział w grze terenowej ,,Śladami Kalwarii Pakoskiej". Zadania były ciekawe a cała zabawa świetna. Wróciliśmy do domu trochę zmęczeni, ale zadowoleni.

W dniach siódmego i ósmego czerwca  A. Graczyk i W. Kopacz brały udział w VIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół i Kół im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.  Pobyt w stolicy Wielkopolski  rozpoczął się od wyjazdu do Lusowa. Tam przy grobie gen. J. Dowbora - Muśnickiego  złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze, a następnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. Zwiedziliśmy też muzeum poświęcone generałowi, Powstaniu i jego rodzinie. Następnie w szkole odbyły się warsztaty dla młodzieży i nauczycieli. Na koniec dnia było ognisko, wspólne przyśpiewki i powrót do Poznania. Następnego dnia, po śniadaniu, dostaliśmy zadanie, aby korzystając z mapy, odszukać różne miejsca w Poznaniu. Odpowiadaliśmy także na pytania dotyczące naszych znalezisk. Ostatnim punktem programu było ślubowanie przy Pomniku Powstania Wielkopolskiego 1918/19.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego