Pracownicy administracji
 Zespołu Szkół  Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

 Szczupak Monika- referent do spraw administracyjnych

Elżbieta Twardowska - referent do spraw administracyjnych

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy