Szkoła Podstawowa nr1
im. Jana Kasprowicza
w Kruszwicy

Lista pracowników  obsługi
 Zespołu Szkół  Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Kwiatkowska Elżbieta

Kwiatkowska Marzanna

Kwiatkowski Paweł

Rzekanowska Elżbieta

Szulc Magdalena

Skorupa Henryka