18 marca 2024

„BLIŻEJ SIEBIE I INNYCH,  Z DALA OD UŻYWEK!”.

Nasza szkoła, przy współpracy z Świetlicą Opiekuńczo – Wychowawczą w Kruszwicy, przystępuje do kampanii profilaktycznej:

„BLIŻEJ SIEBIE I INNYCH,  Z DALA OD UŻYWEK!”

Adresaci kampanii: uczniowie klas I – VIII.

Termin kampanii:  marzec – kwiecień 2024r.

Cele kampanii: wspieranie rozwoju optymalnego poziomu samoakceptacji u dzieci i młodzieży oraz ich dobrych relacji z bliskimi , jako czynników ochraniających ich przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, w tym sięgania po używki ( spożywanie alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających).

Planowane działania w ramach kampanii:

- godziny wychowawcze z wykorzystaniem kart pracy dla uczniów (Ogólnopolski Program Profilaktyczny „ Zachowaj trzeźwy umysł”),

- Gminny Festyn Profilaktyczny „ Bliżej siebie i innych z dala od używek”,

- spotkania z rodzicami,

- ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem: „ Bliżej siebie i innych z dala od używek”.

Informacje dotyczącą działań realizowanych  w naszej szkole  w ramach kampanii profilaktycznej będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy