Dyrekcja
 Zespołu Szkół  Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Dyrektor

Joanna Musiałowska

Wicedyrektorzy

Honorata Barglik

Iwona Kawczyńska

 

Szkoła Podstawowa nr1
im. Jana Kasprowicza
w Kruszwicy