Szkoła Podstawowa nr1
im. Jana Kasprowicza
w Kruszwicy

Przewodnicząca

Aleksandra Szatkowska kl. 7 b

 

Zastępca

Sebastian Dyrduł kl. 8 c

 

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Anna Przybylska kl. 7 d

 

Kinga Kwiatkowska kl. 8 c

 

Opiekun SU

Anna Talaska

Samorząd Uczniowski
 Zespołu Szkół  Samorządowych nr 1 w Kruszwicy