Historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy

W roku 1900 gmina miejska w Kruszwicy zakupiła przy nowo powstałej ulicy Szkolnej (obecnie Jana Kasprowicza), dwumorgową parcelę pod budowę szkoły. Inwestycję rozpoczęto w marcu 1904r.20 października 1904 roku był świętem dla młodych kruszwiczan i ich rodziców, którzy tego dnia otrzymali pierwszą w mieście placówkę oświatową. W chwili oddania do  użytku  składała się z 6 izb lekcyjnych, w których uczyły się klasy od pierwszej do czwartej, piąta natomiast - w wynajętym lokalu. W budynku mieściły się również trzy mieszkania:  dwa dla  nauczycieli, a jedno, w suterenie, dla woźnego. W 1905 roku w szkole pracowało 5 nauczycieli, pierwszym kierownikiem był Aleksander Woydych.

W latach 1906-1907 uczniowie występowali w obronie mowy ojczystej, odmawiając używania języka niemieckiego podczas lekcji religii. Z zapisów kierownika szkoły w księdze uczniów wynika,   że w strajkach  uczestniczyło łącznie 180 dzieci.W 1908 roku do szkoły uczęszczało 427 uczniów, podzielonych na 8 oddziałów. Klasy IV i VI miały po dwa oddziały równoległe, a jej kierownikiem został Antoni Thielemann z Chodzieży. Rok później została zatrudniona pierwsza w historii szkoły nauczycielka.Wybuch I wojny światowej przerwał pracę szkoły. Budynek został zajęty na kwatery dla żołnierzy, spełniał także funkcje szpitala wojennego. Po wojnie, w grudniu 1918r.  zajęły go oddziały Grenzschutzu. 2 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy rozbroili kwaterujących w szkole Niemców. Nadszedł czas na remont zniszczonego walkami budynku, by znów  mógł służyć uczniom. Po wznowieniu  pracy szkoły, w kolejnych latach jej kierownikami byli: Ignacy Dankowski - od września 1919 roku, Bronisław Hundta - od 1921 roku, a od 5 czerwca 1932 roku   - Marian Jackowiak, powołany na to stanowisko w drodze konkursu.

W dniu 6 czerwca 1932 roku Rada Pedagogiczna uchwaliła wystąpienie do władz oświatowych o nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza. Trzy tygodnie  później, dekretem z 26 czerwca, Kuratorium  Okręgu Szkolnego w Poznaniu przychyliło się do wniosku nauczycieli. W tym samym roku Miejscowa Rada Szkolna ufundowała dla szkoły portret wielkiego piewcy Kujaw  - do dziś zdobiący szkolny hol - namalowany przez  kruszwickiego artystę Witolda Jańczaka.W roku szkolnym 1936/1937 "Opieka Rodzicielska ufundowała dla szkoły piękny sztandar haftowany,z Białym Orłem na jednej i symbolem nauki i nazwą szkoły na drugiej stronie. Poświęcenie  sztandaru odbyło się bardzo uroczyście w obecności chrzestnych, rodziców i dzieci. Drzewiec dwuczęściowy i okucie wykonała bezinteresownie tutejsza Cukrownia." (wpis w kronice z 1937r.)We wrześniu 1939 roku zawierucha wojenna znów nie pozwoliła dzieciom kształcić się. W szkole zakwaterowano wojsko niemieckie. Jan Chojnacki,  ówczesny woźny odznaczył się ogromną odwagą.Z narażeniem życia przechował sztandar szkoły, wbrew rozkazowi okupanta, aby go spalić.22 stycznia 1945 roku Kruszwica została wyzwolona. Na pisemne polecenie Zarządu Miejskiego z 1 lutegoJ. Fabiszak, nauczyciel z Mroczy zorganizował i rozpoczął nauczanie. 28 marca 1945  roku kierownikiem ponownie został Marian Jackowiak, który powrócił z wysiedlenia. Pełnił tę funkcję  do 31 sierpnia 1963 roku. "(...) jako kierownika i wychowawcę pamiętają Mariana Jackowiak  - tysiące ludzi, którzy zasiedli kiedyś w ławach Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy. Okres 33 lat pracy na kierowniczym  stanowisku zapisał się w życiu Mariana Jackowiaka pięknymi zgłoskami. Najserdeczniej  wspomina on pierwsze lata powojenne, kiedy był jednym z tych, którzy reaktywowali szkolnictwo w Kruszwicy po latach okupacji. " - głosił Ilustrowany Kurier Polski w 1963 roku.

We wrześniu 1963 roku kolejny rozdział w życiu szkoły rozpoczął nowy dyrektor, a wcześniej długoletni nauczyciel tej placówki, Henryk Wesołowski. W Jedynce  uczyło się  coraz więcej dzieci, rozbudowanie szkoły stało się więc konieczne. Dzięki zaangażowaniu władz miejskich, dyrekcji, pedagogów i rodziców, dobudowano nowe skrzydło oraz piękną salę gimnastyczną.Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 1966/67 została odsłonięta tablica ku czci Jana Kasprowicza. Od 1995 roku tablica ta znajduje się przed nowym budynkiem szkoły przy ul. Kujawskiej 22.W 1969 roku w szkole uroczyście obchodzono 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Szczep harcerski otrzymał sztandar i imię Powstańców Wielkopolskich. Wmurowano również tablicę upamiętniającą wydarzenia ze stycznia 1919 roku o treści: "W tym budynku 2.01.1919r. dokonano rozbrojenia oddziału niemieckiego przez powstańców wielkopolskich. Kruszwica - 1969r."W 1987 roku, po śmierci Henryka Wesołowskiego dyrektorem szkoły została Jadwiga Kopeć, a jej zastępcą Danuta Jurkiewicz - Lewandowska. Od tegoż roku  obchody Dnia Patrona na stałe wpisały się w kalendarz szkoły.W 1991 roku rozpoczęto starania o budowę nowego gmachu szkoły.W marcu 1993 roku przy ulicy Kujawskiej 22 został wmurowany Akt erekcyjny. Wtedy dyrektor Jadwiga Kopeć przeszła na emeryturę, a funkcję dyrektora, decyzją komisji konkursowej, objęła Danuta Jurkiewicz-Lewandowska .Inauguracja roku szkolnego 1995/96 odbyła się w nowym siedzibie szkoły. Opuszczenie starych murów nie oznaczało jednak zaniechania tradycji szkolnych. Do dnia dzisiejszego kontynuowane są obchody kolejnych  rocznic  wybuchu Powstania Wielkopolskiego i Dni Patrona.W 1996 roku szkoła zorganizowała XI Zlot Szkół Kasprowiczowskich.W 2000 roku IV Sejmik Uczniowski powołał do życia koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, a dwa lata później utworzono w szkole Izbę Pamięci.W czerwcu 2003 roku szkołę pożegnała dyrektor Danuta Jurkiewicz - Lewandowska. Na stanowisko dyrektora wybrana została Marzena Szałkowska.Kruszwicka Jedynka od dziesięcioleci jest wierna tym samym wartościom. Utrzymuje wysoki poziom nauczania, co potwierdzają osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, a także przyznanie jej w 2003 roku Certyfikatu  "Szkoła z klasą". Jedynka wychowuje dzieci i młodzież w duchu poszanowania tradycji i tolerancji dla innych kultur. Ostatnio uczniowie  współpracowali z rówieśnikami ze szkół europejskich  realizując projekt programu Sokrates Comenius: "Pomimo wszystkich różnic jesteśmy tak bardzo podobni"i projekt programu Uczenie się przez całe życie: "Zrozumieć, przekazać, inspirować i działać". Atmosferze pracy sprzyja ciągły rozwój zaplecza naukowego. Klasopracownie są coraz lepiej wyposażone,a  nauczyciele nieustannie podwyższają kwalifikacje.

 

HISTORIA SZKOŁY W SKRÓCIE

  • 1903 r.- rozpoczęcie budowy szkoły przy

     ul. J. Kasprowicza w Kruszwicy,

  • 20 października 1904r.- poświęcenie budynku i oddanie szkoły do użytku,

  • 26 czerwca 1932r.- nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza,

  • 1937r.- ufundowanie przez opiekę rodzicielską sztandaru,

  • 1 lutego 1945r.- rozpoczęcie nauki szkolnej po wyzwoleniu Kruszwicy,

  • 1965r.- zakończenie rozbudowy szkoły,

  • 1987r.- inauguracja obchodów Dnia Patrona Jana Kasprowicza,

  • 1 września 1995r.- rozpoczęcie nauki

     w nowym budynku przy ul. Kujawskiej 22,

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy

Kim jesteśmy