Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych : 4 września 2023r.

 

I półrocze :  kończy się 12 stycznia 2024r.

Oceny wystawione do : 12 stycznia 2024r.

 

Zimowa przerwa świąteczna : 23-31 grudnia 2023r.

 

Ferie zimowe : 12-25 lutego 2024r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna : 28.03 - 02.04.2024r.

 

II półrocze zgodnie ze Statutem Szkoły

Informacja do rodziców (poprzez e-dziennik) o zagrożeniu oceną niedostateczną : 15 maja 2024r.

Przewidywane oceny (ustnie - uczniowi, przez e-dziennik rodzicowi): 29maja 2024r.

Termin wystawienia ocen końcowych : 07 czerwca 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach : 21 czerwca 2024r.

 

Dni kontaktu rodziców z nauczycielami :  według harmonogramu godzin dostępności nauczycieli (informacja na stronie internetowej)

Harmonogram spotkań z rodzicami:

26-27.09.2023r.

23-24.01.2024r.

22-23.05.2024r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów: 13.10.2023r., 02-03.11.2023r., 02.05.2024r., 31.05.2024r.

14,15, 16  maja 2024 (egzaminy klas ósmych)

 

 

 

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy