04 października 2023

„PRZEMOC BOLI. NIE  ZAMYKAJ OCZU, POMÓŻ  ZATRZYMAĆ PRZEMOC!”

Nasza szkoła, przy współpracy z Świetlicą Opiekuńczo – Wychowawczą w Kruszwicy, przystępuje do kampanii profilaktycznej:

„PRZEMOC BOLI.

NIE  ZAMYKAJ OCZU, POMÓŻ  ZATRZYMAĆ PRZEMOC!”

 

Adresaci kampanii: uczniowie klas I – VIII.

Termin kampanii: październik – grudzień 2023

Cele kampanii:

- edukacja uczniów na temat zjawiska przemocy ukierunkowana na ochronę przed przemocą rówieśniczą,

- dostarczenie wiedzy o sposobach reagowania na przemoc,

- zwrócenie uwagi na problem społeczny, jakim jest zjawisko przemocy rówieśniczej,

- promowanie podejmowania wspólnych działań minimalizujących  ryzyko wystąpienia przemocy rówieśniczej,

- zwiększenie świadomości o negatywnych skutkach udostępniania materiałów związanych z przemocą w sieci.

Planowane działania:

  1. Rozpoczęcie kampanii – 4 października 2023
  2. Przekazanie do szkół materiałów profilaktycznych – październik 2023
  3. Marsz profilaktyczny – 19 października 2023
  4. Konkurs plastyczny: „ Mam moc, by zatrzymać przemoc” – październik – grudzień 2023
  5. Przygotowanie szkolnych stanowisk profilaktycznych i quiz profilaktyczny – listopad 2023
  6. Zakończenie kampanii – akcja podsumowująca kampanię: ”Przemoc zwalczaj z życzliwością” -  grudzień 2023

Informacje wraz z fotorelacją dotyczącą działań realizowanych  w naszej szkole  w ramach kampanii profilaktycznej będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły.

 

Koordynator działań na terenie szkoły

A. Szymaniak

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy