19 września 2023

,, Sprzątanie Świata – Polska 2023”

  W dniach 15 – 17 września 2023 r. przypadał 30 finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”

  I w tym roku 15 września nasza szkoła przyłączyła się do akcji  z okazji ,,Dnia Ziemi”.  Celem nadrzędnym akcji szkolnej było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.

  Tego dnia uczniowie wszystkich klas  oraz grup przedszkolnych wraz z nauczycielami wyruszyli w wyznaczone tereny naszego miasta. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska. Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom.

 

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy