Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy

Akcja „Bezpieczny Maluch”
13 września 2021

       Jak co roku na początku września w ramach przedsięwzięcia „Wiem – potrafię zadbać o własne bezpieczeństwo. Wiedza, która ratuje życie” odbywa się dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, pierwszoklasistów i oddziałów przedszkolnych  akcja „Bezpieczny Maluch”.

        W tym roku szkolnym w dniach od 02.09 do 27.09 w ramach przedsięwzięcia „Wiem – potrafię zadbać o własne bezpieczeństwo. Wiedza, która ratuje życie”, w klasach pierwszych i oddziałach zerowych odbyły się różne działania na ten temat.  Odbyło się:

  1. Profilaktyczne spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Kruszwicy nsp. M. Witoń nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  2. Zajęcia praktyczne w terenie z wychowawcami klas pierwszych – zasady ruchu drogowego.

  3. Pogadanki profilaktyczne z pedagogiem szkolnym Panią Aleksandrą Szymaniak nt. różnych aspektów bezpieczeństwa dzieci (postępowania z osobą nieznajomą, bezpieczeństwo w sieci, procedury wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, telefony alarmowe).

  4. Podsumowanie akcji – konkurs plastyczny przy współpracy z Marketem Mrówka w Kruszwicy  „Bezpieczna droga do i ze szkoły”.

  5. Nagrodzenie wyróżnionych prac i rozdanie upominków dla uczestników akcji „Bezpieczny Maluch”.

      Koordynatorem całej akcji była pedagog szkolny Pani Aleksandra Szymaniak, a działania organizowane były przy ścisłej współpracy i zaangażowaniu wychowawców klasy I a Pani Beaty Klusak, I b Pani Beaty Wegner, oddziały O a Pani Lucyny Górnej, oddziału Ob. Pani Karoliny Kardasz – Gosławskiej.

       Jesteśmy przekonani, że te działania zapoczątkują większe bezpieczeństwo naszych najmłodszych uczniów.