09 lutego 2024

Bezpieczne ferie.

W przededniu ferii zimowych podsumowaliśmy nasze wyniki w nauce i zachowaniu, a także osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych. Na apelach obejrzeliśmy prezentacje multimedialne przedstawiające m.in. zestawienia wyników   poszczególnych klas, nazwiska uczniów z najwyższymi notami, laureatów konkursów.   Podsumowanie w klasach starszych zakończyło się spotkaniem z panią aspirant Mariolą Witoń pełnomocnikiem do spraw nieletnich i rodziny, która przypomniała zasady bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii zimowych.

 

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy