15 września 2022

Laboratoria Przyszłości

 

Nasza szkoła przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

 

O PROGRAMIE

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii  i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności  w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe  na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii      i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne  i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

Więcej informacji na www.gov.pl/laboratoria

W ramach otrzymanych środków w naszej szkole powstała:

  • nowoczesna pracownia techniczna z pełnym wyposażeniem stanowisk, narzędziami i elektronarzędziami, zestawami konstrukcyjnymi i materiałami eksploatacyjnymi zabezpieczającymi pracę uczniów na lekcjach techniki,
  • pracownia robótek ręcznych  z maszynami do szycia i materiałami eksploatacyjnymi,
  • nowoczesny sprzęt audio – wizualny (w tym kamera sportowa, statyw fotograficzny, mikroporty, mikrofon kierunkowy, aparat fotograficzny, gimbal, bezprzewodowy zestaw nagłośnieniowy z mikrofonami),
  • nowoczesna pracownia Druku 3d (drukarka FLASHFORGE ADVENTURER 3, laptop LENOVO IDEAPAD, długopisy Banach 3d, zapas filamentów),
  • klocki konstrukcyjne KORBO  INŻYNIER i KORBO KODOWANIE – pakiet klasowy
  • Wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe CLASS VR z kostkami do mieszanej rzeczywistości.

W/w wyposażenie zostanie wykorzystane do prowadzenia zajęć edukacyjnych na wszystkich lekcjach oraz w ramach innych zajęć edukacyjnych, a także kół zainteresowań.

 

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy