Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
20 listopada 2021

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W wielu krajach w tym dniu realizowane są różne inicjatywy po to, aby ich głos był słyszany przez dorosłych, polityków i media. Tak było też w naszej szkole. Na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawę poświęconą prawom dziecka. Uczniowie poznali także postać Janusza Korczaka, który nazywany bywa pierwszym rzecznikiem praw dziecka. Klasy ósme dyskutowały na temat praw dziecka na lekcjach wos. Wykonały też plakaty poświęcone temu tematowi. Prezentacje na temat praw dziecka oglądaliśmy również na szkolnych telebimach. Na lekcjach wychowawczych poruszono tę tematykę - uczniowie rozwiązywali quizy, krzyżówki, realizowali zagadnienia związane z respektowaniem ich praw. Była to także okazja do refleksji na temat tego, że dzieci oprócz praw mają również obowiązki, z których muszą się wywiązywać.

Także przedszkolaki włączyły się w obchody tego dnia. W grupie 0 "b" przez kilka dni prowadzone były pogadanki dotyczące tematu praw dziecka. Dzieci śpiewały "Piosenkę o prawach dziecka", na podstawie której wypowiadały się, do czego mają prawo. Zwieńczeniem zajęć było wspólne wykonanie plakatu.