02 listopada 2022

Październik w Laboratorium Przyszłości.

PAŹDZIERNIK w LP

Dzięki środkom finansowym, które otrzymała nasza szkoła w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”, klasy IV-VI, na lekcjach techniki, rozpoczęły prace nad projektami edukacyjnymi JAWI „Wąż” (klasy IV i V) oraz „Przybornik” (klasy VI).

Lekcje realizowane są w nowoczesnej pracowni technicznej z doskonałym wyposażeniem warsztatowo - narzędziowym, a wszystkie materiały do realizacji projektu uczniowie otrzymali w ramach wspomnianego projektu rządowego (klasy IV i V).

Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu podstawowych kompetencji, pomaga rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych. Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność                   i odpowiedzialność uczestników, co stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Wspiera integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny.

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli również w szkoleniu „Praktyczne i metodyczne wykorzystanie ClassVR w szkole” – wkrótce nasze lekcje wkroczą w kolejny wymiar J.

Młodsi uczniowie naszej szkoły rozpoczęli zabawę z klockami edukacyjnymi KORBO. „Edukacyjne walory klocków Korbo są nie do przecenienia. Budując, bawiąc się dziecko odkrywa zasadę działania przekładni mechanicznej. Widoczne gołym okiem koła zębate, wprawiające w ruch wybrane elementy konstrukcji, działają na wyobraźnię. Zabawa i nauka przenikają się na wzajem, a dziecko dowiaduje się jak działa przerzutka w rowerze lub wycieraczka w samochodzie.

Zabawki edukacyjne przybliżające najmłodszym prawa fizyki mogą sprawić, że szkoła nie obrzydzi im przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Fascynacja fizyką i matematyką często ma źródło właśnie w zabawie klockami konstrukcyjnymi, bo dają one dziecku poczucie sprawczości oraz uczą, że kiedy się wystarczająco długo pogłówkuje, możne wprawić w ruch każde marzenie.”

Zapraszamy do październikowej fotorelacji z LP J

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy