Piękna Nasza Polska Cała

 

W roku szkolnym 2021/2022 po raz drugi przystąpiliśmy do

Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”,

którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i wychowanie do wartości. Pierwsze zadania już za nami! Relacja niebawem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piękna Nasza Polska Cała

22 października

Rooozpędzamy się! Kolejne zadania projektu „Piękna Nasza Polska Cała” za nami! Klasa III a oraz "Sówki" z oddziału "Oa" wykonały zadanie nr 8. Dzieci omówiły wygląd herbu Kruszwicy. Przedszkolaki dodatkowo przypomniały sobie LEGENDĘ O KRÓLU POPIELU. Pracę wykonywały z ogromnym zaangażowaniem wszystkie dzieci. Wykorzystały w niej różne techniki. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy wykonać właśnie to zadanie. Nad całością czuwały panie: Karolina Kardasz i Beata Klusak

Anna Talaska

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”. Jego celem jest kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem. W ramach projektu uczniowie przybliżą sobie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu), uwrażliwią się na piękno języka polskiego i zostaną zachęcani do posługiwania się poprawną polszczyzną, poznają legendy i baśnie polskie,Ważnym obszarem będzie wdrażanie do dostrzegania piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury, okazywania szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; kształtowanie poprawnych, pozytywnie nacechowanych relacji z drugim człowiekiem.W ramach projektu kształtowana będzie u dzieci świadomość posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka, umiejętność opanowania i przezwyciężania złości i agresji, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, a także kształtowana umiejętność dostrzegania potrzeb innych oraz zachęcanie do niesienia pomocy innym.Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i 5 kierunkiem polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021.

Koordynator szkolny: Anna Talaska

 

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy