30 marca 2022

Pożegnanie...

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Romana Wróblewskiego, byłego, wieloletniego Dyrektora Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy, Honorowego Obywatela Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Kasprowicza  w Kruszwicy, przyjaciela i sympatyka Naszej Szkoły.

Przez wiele lat mgr inż. Roman Wróblewski  ściśle współpracował z kruszwicką „Jedynką”. Był osobą, która w niesamowity sposób potrafiła przekazać wiedzę, snując opowieści i gawędy podczas zielonych lekcji w terenie, ale i w oczach dzieci wzbudzić zachwyt otaczającą nas fauną i florą. Z Jego inicjatywy organizowano spotkania w siedzibie NPT, gdzie w oparciu o zgromadzone eksponaty, filmy i naturalne okazy uczniowie mogli poszerzać swoją wiedzę. W organizowanych plenerach  wiedzy i obserwacji towarzyszyła często dobra zabawa przy ognisku z Jego udziałem.

Pan Roman Wróblewski wspierał również nauczycieli naszej placówki, zarażając pasją, miłością do świata przyrody i utwierdzając w działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego.

Dyrektor  Wróblewski zostanie w naszej pamięci jako człowiek, który nigdy nie szczędził sił i czasu by uświadamiać wszystkim, że najważniejsze dla nas rzeczy materialne mogą być niczym, jeśli nie będziemy dbali o środowisko. Oddany swojej pracy, zaangażowany oraz potrafiący dzielić się swoją pasją i miłością do otaczającego świata.

            Takim zostanie p. Roman Wróblewski w naszej pamięci.

 

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy