29 stycznia 2024

Ratujemy i Uczymy Ratować

Nasza szkoła ponownie przystąpiła do akcji Ratujemy i Uczymy Ratować w ramach fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przeprowadziliśmy zajęcia na poziomach klas I- III i IV – VIII. Łącznie wzięło w nim udział 484 uczniów. Podczas szkolenia obejrzeliśmy film instruktażowy ze strony WOŚP: Pierwsza Pomoc – resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Następnie przypomnieliśmy sobie telefony alarmowe, na które możemy dzwonić z prośbą o pomoc. Później pod okiem przeszkolonych,starszych koleżanek młodsze dzieci zostały poinstruowane jak należy się zachować i wykonać pierwsze czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy tj.: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności wykonywane przy osobie poszkodowanej.

 

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy