Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy

Rozpoczęcie roku szkolnego inne niż zwykle
01 września 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego w naszej placówce podzielone zostało na 2 części. Każda miała swoich bohaterów. Mimo iż nauczyciele z radością powitali wszystkich swoich uczniów w murach szkoły, to jednak pierwszoklasiści byli najważniejszymi uczestnikami pierwszej odsłony uroczystości, przygotowanej dla klas I - IV. Zgodnie z tradycją, dzieci złożyły ślubowanie, po czym zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy. Każdy uczeń otrzymał dyplom, a każda klasa kolorowy bukiet ołówków. Po przecięciu wstęgi, pierwszoklasiści w uroczysty sposób weszli do budynku, by po raz pierwszy zasiąść w szkolnej ławce.

 Uczniowie klas V – VIII zainaugurowali rok szkolny pożegnaniem przechodzących na emeryturę: pani dyrektor Marzeny Szałkowskiej i pani wicedyrektor Elżbiety Sieradzkiej. Za pracę obu paniom dziękowali też rodzice uczniów, nauczyciele oraz dyrektor ZOiW pan M. Piotrowski, który poinformował również, że obowiązki dyrektora placówki na najbliższy rok szkolny powierzono pani Joannie Musiałowskiej. Wicedyrektorkami zostały pani Honorata Barglik i pani Iwona Kawczyńska.

Podczas obu części, ich uczestnicy nie zapomnieli o przypadającej 1 września rocznicy wybuchu II wojny światowej i minutą ciszy uczcili poległych w niej rodaków. Krótki program artystyczny na pożegnanie wakacyjnej laby wprowadził  społeczność Jedynki w atmosferę życia szkolnego.