Filip Kotwasiński, uczeń klasy VIIIa, został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Opiekunem Filipa jest

p.Magdalena Janowska.

Szkoła Podstawowa nr1
im. Jana Kasprowicza
w Kruszwicy