25 października 2023

Warsztaty profilaktyczne

23 października 2023 roku uczniowie klasy IV a uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych:„ Konflikty są częścią naszego życia”. Warsztaty przeprowadziła p. Joanna Kotuniak - Wiśniewska - socjoterapeuta ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej w Kruszwicy. Warsztaty były częścią cyklu spotkań profilaktycznych zaplanowanych dla uczniów klas IV – VIII na rok szkolny 2023/2024. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności sprzyjające:budowaniu prawidłowych relacji w grupie, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz wiedzę dotyczącą uzależnień. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dzięki współpracy szkoły ze Świetlicą Opiekuńczo – Wychowawczą w Kruszwicy. Działania te na terenie szkoły koordynuje pedagog szkolny, przy współpracy z wychowawcami klas . Tematyka warsztatów, w których uczestniczyć będą uczniowie dostosowana jest do potrzeb zespołów klasowych.

 

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy