Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
24 września 2021

         W tym roku uczniowie naszej szkoły wybierali opiekuna SU. Zgodnie z regulaminem kandydatów do tej roli zaproponowali uczniowie, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. Z tych propozycji wyłoniono cztery kandydatury : pani Beata Pilarska, pani Elżbieta Zielińska, pani Anna Talaska i pani Małgorzata Kwaśnik. Serdecznie gratulujemy wymienionym wyżej  nauczycielkom , gdyż nominacja do tej roli świadczy o zaufaniu i szacunku , jakim darzą  ich uczniowie.  W drugiej kolejności uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyborach. Każdy uczeń oddał swój głos na przygotowanych kartach wyborczych i wrzucał je do zapieczętowanej urny. Ostatni etap to liczenie głosów. Komisja wyborcza w składzie : Igor Krawczyk, Kacper Sobieraj , Wiktor Lewandowski i Filip Kotwasiński pod czujnym okiem pani dyrektor Joanny Musiałowskiej ,policzyła wszystkie oddane głosy i dokonała podsumowania. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Anna Talaska, która będzie pełnić tę rolę przez trzy lata. Życzymy owocnej współpracy, wielu udanych akcji i inicjatyw dających uczniom możliwość aktywnego działania .