Z ekologią na Ty

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje projekt „Z ekologią na ty”. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej. Jest zgodny z jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 – „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”.

Za nami pierwsze zadania: kodeks ekologa, wycieczka do osady leśnej na Barbarce, dzień dzikiej fauny i flory oraz akcja „Sprzątanie świata”.

Szkoła Podstawowa nr1

im. Jana Kasprowicza

w Kruszwicy